ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

党員

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -党員-, *党員*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
党員[とういん, touin] (n) สมาชิกพรรคการเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
党員[とういん, touin] (n) party member; (P) [Add to Longdo]
党員集会[とういんしゅうかい, touinshuukai] (n) caucus [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That voter, Mary Johnson, turned out to be a Democrat.その有権者はメアリー・ジョンソンさんで、民主党員であることが後になってわかりました。
Local party members are trying to gerrymander the district.地方の党員たちは自党に有利な形の選挙区割りをもくろんでいます。
He is heart and soul a Democrat.彼はまったくの民主党員だ。
They aligned themselves with the Liberals.彼らは自由党員たちと同盟した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Praise be to our leader and the Party workers.[JP] 我らが指導者と党員をたたえよ 1984 (1984)
I contracted syphilis to spread the disease to my wife and other Party members.[JP] 故意に梅毒に感染 妻と党員達にうつした 1984 (1984)
At a rally of the Anti-Sex League in Victory Square held to celebrate a 50 per cent decrease in civil marriages, over 10, 000 Party women took a vow of celibacy and pledged themselves as vessels...[JP] 反セックス連盟の大集会が 民事結婚50%減を 記念して催され 1万人以上の女性党員が 独身を誓い 1984 (1984)
I have seduced Party members of both sexes.[JP] 男女の党員を誘惑した 1984 (1984)
All over Oceania, spontaneous demonstrations of Party workers have been voicing their gratitude and joy.[JP] 党員はオセアニア全土に わたって 感謝と喜びを叫んでいる 1984 (1984)
You know, I'm secretary of the local branch...[JP] 私みたいな下っ端の 党員でも... The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Mean to die nameless?[JP] 俺はロシア共産主義 ボリシェヴィキ党党員 Tikhiy Don II (1958)
- With Party members?[JP] - 党員と? 1984 (1984)
I want all party members in the tri-state district to monitor the city, county, and state police on their C.B's.[JP] この地区のすべての党員に命ずる 州と郡と市の警察無線を すべて傍受するんだ The Blues Brothers (1980)
Mean to die nameless?[JP] 俺はロシア共産主義 ボリシェヴィキ党党員 Tikhiy Don (1957)
You are a member of the British Communist Party?[JP] イギリス共産党の 党員だね? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
For how long have you been a member of the RSDRP?[JP] あなたが党員である事は Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top