ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

儘管有些困難 但回報是豐厚的

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儘管有些困難 但回報是豐厚的-, *儘管有些困難 但回報是豐厚的*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(jǐn) (guǎn)有些 (yǒu xiē)困難 (kùn nan) (dàn)回報 (huí bào) (shì)豐厚 (fēng hòu) (de)

 


  

 
 • (まま(P);まんま) (prt) (1) (uk) as it is; as one likes; because; as; (2) condition; state; (P) [EDICT]
 • (jǐn, ㄐㄧㄣˇ) to the utmost [CE-DICT]
 • (かん(P);くだ(P)) (n,n-suf) pipe; tube; (P) [EDICT]
 • (guǎn, ㄍㄨㄢˇ) to take care (of); to control; to manage; to be in charge of; to look after; to run; tube; pipe; surname Guan [CE-DICT]
有些
 • (yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ) some; somewhat [CE-DICT]
困難
 • (こんなん) (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [EDICT]
 • (kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙) (financial etc) difficulty; problem; issue [CE-DICT]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT]
回報
 • (かいほう) (n) circular; circulating letter; reply [EDICT]
 • (huí bào, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄠˋ) (in) return; reciprocation; payback; retaliation; to report back; to reciprocate [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
豐厚
 • (fēng hòu, ㄈㄥ ㄏㄡˋ) generous; ample [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top