ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

依って

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -依って-, *依って*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 依って มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *依って*)
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
依って[よって, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
に因って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
彼らの助力に依って[かれらのじょりょくによって, kareranojoryokuniyotte] (exp) by dint of their help [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you stick to what you know, Raymond?[JA] 事実に依っては? Chapter 12 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top