ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你臉色很蒼白 你不舒服?

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你臉色很蒼白 你不舒服?-, *你臉色很蒼白 你不舒服?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look pale. Are you feeling sick?[CN] 你臉色很蒼白 你不舒服? Madame Bovary (1969)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()臉色 (liǎn sè) (hěn)蒼白 (cāng bái) () ()舒服 (shū fu)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
臉色
 • (liǎn sè, ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ) complexion; look [CE-DICT]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT]
蒼白
 • (そうはく) (adj-na,n,adj-no) pale; pallid [EDICT]
 • (cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ) pale; wan [CE-DICT]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT]
舒服
 • (shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙) comfortable; feeling well [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top