Search result for

你喜欢佳能305吗? %佳能xf305摄像机%

(0 entries)
(1.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你喜欢佳能305吗? %佳能xf305摄像机%-, *你喜欢佳能305吗? %佳能xf305摄像机%*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()喜欢 (xǐ huān)佳能 (jiā néng)305 (ma)? *佳能 (jiā néng)XF305 摄像机 (shè xiàng jī)*

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
喜欢
 • (xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙) to like; to be fond of [CE-DICT-Simplified]
佳能
 • (Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ) Canon (Japanese company) [CE-DICT-Simplified]
 • (Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ) Canon (Japanese company) [CE-DICT-Traditional]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Simplified]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Simplified]
摄像机
 • (shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ) camera; video camera [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top