ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

但妈妈还像蟋蟀般活泼

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但妈妈还像蟋蟀般活泼-, *但妈妈还像蟋蟀般活泼*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Mom's as lively as a cricket.[CN] 但妈妈还像蟋蟀般活泼 Wild Strawberries (1957)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn)妈妈 (mā ma) (hái) (xiàng)蟋蟀 (xī shuài) (bān)活泼 (huó po)

 


  

 
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
妈妈
 • (mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙) mama; mommy; mother [CE-DICT-Simplified]
 • (hái, ㄏㄞˊ) also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet [CE-DICT-Simplified]
 • (huán, ㄏㄨㄢˊ) pay back; return; surname Huan [CE-DICT-Simplified]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Traditional]
蟋蟀
 • (こおろぎ) (n) (1) (uk) cricket (Gryllidae); (2) (arch) any insect that chirps in autumn [EDICT]
 • (きりぎりす;キリギリス) (n) (1) (uk) Japanese katydid (Gampsocleis buergeri); (2) katydid; bush-cricket (Tettigoniidae); long-horned grasshopper; (3) (arch) cricket [EDICT]
 • (xī shuài, ㄒㄧ ㄕㄨㄞˋ) cricket [CE-DICT-Simplified]
 • (xī shuài, ㄒㄧ ㄕㄨㄞˋ) cricket [CE-DICT-Traditional]
 • (bān, ㄅㄢ) sort; kind; class; way; manner [CE-DICT-Simplified]
 • (bān, ㄅㄢ) sort; kind; class; way; manner [CE-DICT-Traditional]
活泼
 • (huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙) lively; vivacious; brisk; active [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top