ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

伴随

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伴随-, *伴随*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴随[bàn suí, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to accompany, #5,062 [Add to Longdo]
伴随效应[bàn suí xiào yìng, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] contingent effects [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have no fear as long as you are with me.[CN] 只要你伴随着我 我什么都不怕 The Odyssey (1997)
The Ides of Metropolis appeared this morning on the screens... of over a million computers.[CN] 月圆大都会今天早上出现在... 成千上万的莹幕上 伴随而来的是无法估计的灾难 The Ides of Metropolis (1994)
I see you are no longer with me, Athena.[CN] 看来你不再伴随我了 雅典娜 The Odyssey (1997)
She sometimes hears voices in her head. That comes with the territory, too.[CN] 她有时候会出现幻听 还伴随着领域问题 Benny & Joon (1993)
The sunlight was so relentless, so bright, that our eyes were washed in waves of blackness.[CN] 太阳总是有空出来伴随着我们 阳光充足 太亮 In the Heat of the Sun (1994)
A few showers as well and light winds at first, but it's going to be getting better throughout the day and the night...[CN] 先是一阵微风 伴随着阵雨 但是在白天及夜里 Once Were Warriors (1994)
Show honor now. Show a stony heart and sink them with it![CN] 现在就是荣耀的时刻 我们将伴随坚定的心 一起殒落! The Crucible (1996)
(singer accompanying guitar)[CN] (伴随的歌声) Strictly Ballroom (1992)
Sickness is catching.[CN] 我伴随着你的呼吸 The Apartment (1996)
I don't want you to end up a lonely old man.[CN] 不想让你伴随记忆和照片 Roseanna's Grave (1997)
Beyond the joys of having first-rate orgasms, the hormones that get released during sex foster a sense of well-being and an increased desire to bond with the person lying next to you in bed.[CN] 除了伴随着一流的性高潮体验 在性爱期间所释放的荷尔蒙 可以培养幸福感 The Lovers' Guide (1991)
And to follow her and to lead her anywhere...[CN] 伴随她到天涯海角. When Night Is Falling (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top