ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

代罪羔羊

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代罪羔羊-, *代罪羔羊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代罪羔羊[dài zuì gāo yáng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] a scapegoat, #171,515 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if this Cat doesn't show up, the police might get you and the thing will turn out rather badly.[CN] 但若这个猫贼不出现 警方就会抓你来做代罪羔羊 To Catch a Thief (1955)
Make me a scapegoat, if you will. Call me a traitor, if you will.[CN] 要代罪羔羊,要叫我叛徒请便 Michael Collins (1996)
Christopher is the logical sacrifice bunt.[CN] 找克裡斯多佛當代罪羔羊是 最合適的了 All Due Respect (2004)
We needed to have this man to blame.[CN] 我们需要找个代罪羔羊 Arlington Road (1999)
You people have been looking for someone to punish for everything that's happened, someone to blame, and now you've got him.[CN] 你们想为发生的一切意外 找出气筒 找代罪羔羊 而我刚好被你们逮到 The Whole Truth (2006)
We have no one to pin it on![CN] 找不到人当代罪羔羊 Miss Congeniality (2000)
I was wondering... if Hugh Sloan was being set up now as a fall guy for John Mitchell.[CN] 我在想 休史隆现在会不会被设计 变成约翰米契尔的代罪羔羊 All the President's Men (1976)
And he's the one they pinned it on.[CN] 却成了代罪羔羊 The Shawshank Redemption (1994)
Departmental scapegoat on the chief's orders.[CN] 局长命令下的代罪羔羊 L.A. Confidential (1997)
Either that man or his superior or his superior's superior ordered that these people be used as scapegoats by a nation that was baying for blood...[CN] 有个人,也许是那个人 或是他的上司,或是他的上司的上司... 下令要拿这些人当代罪羔羊 - 来迎合全国沸腾的报复心... In the Name of the Father (1993)
In an ironic twist, escaped convict James Dunn... the apparent fall guy of the conspirators... was returned to military prison last month.[CN] 已于日前自尽 最讽刺的是这项阴谋当中的... 代罪羔羊逃犯詹姆斯唐恩 Most Wanted (1997)
The robbers should become the scapegoat[CN] 那幫賊人劫去了嗎 那他們逐成代罪羔羊 Coupe de Grace (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top