ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

付款

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -付款-, *付款*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
付款[fù kuǎn, ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] pay; payment, #9,206 [Add to Longdo]
分期付款[fēn qī fù kuǎn, ㄈㄣ ㄑㄧ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] installment, #29,347 [Add to Longdo]
自动付款[zì dòng fù kuǎn jī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] cash dispenser; auto-teller; ATM [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Tell every mill worker behind on his bills.[CN] - 教每个工厂工人延期付款他的账单 Peyton Place (1957)
There's your paymaster.[CN] 那是你的付款人。 The Asphalt Jungle (1950)
I'll pay in advance.[CN] 另外,我先付款 Port of Shadows (1938)
There's one thing to settle-- the hundred quid for the final payment in the arena.[CN] 摔跤场最后100块钱的付款 我们都搞定了 Night and the City (1950)
The fact is I haven't been paid off on that contract myself.[CN] 事实上我自己还没有得到那个合同的付款 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
The payment is to be immediate and in cash.[CN] 付款必须是现付,而且要现金。 The Asphalt Jungle (1950)
And send it collect.[CN] 收到者付款 Romance on the High Seas (1948)
Send that one collect too.[CN] 还是收到者付款 Romance on the High Seas (1948)
You're just a job to me. A COD package to be delivered to the LA grand jury... and there's no joy in it.[CN] 对我来说,你就是一件工作 送到大陪审团的一个货到付款的包裹... The Narrow Margin (1952)
- I'll pay tomorrow.[CN] -明天付款 La Poison (1951)
Your allowance, his advance on my paintings... goes into this box.[CN] 你的生活费, 我的作品的预付款... Lust for Life (1956)
Radio's a little box that you buy on the installment plan... and before you tune it in, they tell you there's a new model out.[CN] 收音机是按照你分期 付款计划买的小盒子 在你调音的时候 他们会告诉你 又有了新的款式 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top