ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他每天下午都要弹奏钢琴 从日落开始直到暗得看不到乐谱

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他每天下午都要弹奏钢琴 从日落开始直到暗得看不到乐谱-, *他每天下午都要弹奏钢琴 从日落开始直到暗得看不到乐谱*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He plays Debussy every afternoon from sunset until it's too dark to read the music.[CN] 他每天下午都要弹奏钢琴 从日落开始直到暗得看不到乐谱 Casino Royale (1967)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()每天 (měi tiān)下午 (xià wǔ) (dōu) (yāo)弹奏 (tán zòu)钢琴 (gāng qín) (cōng)日落 (rì luò)开始 (kāi shǐ)直到 (zhí dào) (àn) ()看不到 ()乐谱 (yuè pǔ)

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
每天
 • (měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ) every day; everyday [CE-DICT-Simplified]
 • (měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ) every day; everyday [CE-DICT-Traditional]
下午
 • (xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ) afternoon; p.m. [CE-DICT-Simplified]
 • (xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ) afternoon; p.m. [CE-DICT-Traditional]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Simplified]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Simplified]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Traditional]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Traditional]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
弹奏
 • (tán zòu, ㄊㄢˊ ㄗㄡˋ) to play (musical instrument, esp. string) [CE-DICT-Simplified]
钢琴
 • (gāng qín, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ) piano [CE-DICT-Simplified]
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT-Simplified]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT-Simplified]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT-Simplified]
日落
 • (rì luò, ㄖˋ ㄌㄨㄛˋ) sundown; sunset [CE-DICT-Simplified]
 • (rì luò, ㄖˋ ㄌㄨㄛˋ) sundown; sunset [CE-DICT-Traditional]
开始
 • (kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ) begin; beginning; start; initial [CE-DICT-Simplified]
直到
 • (zhí dào, ㄓˊ ㄉㄠˋ) until [CE-DICT-Simplified]
 • (zhí dào, ㄓˊ ㄉㄠˋ) until [CE-DICT-Traditional]
 • (àn, ㄢˋ) dark; gloomy; hidden; secret [CE-DICT-Simplified]
 • (àn, ㄢˋ) to shut the door; unilluminated [CE-DICT-Simplified]
 • (àn, ㄢˋ) dark; gloomy; hidden; secret [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (v2a-s,vt) (1) (See 得る・うる) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (2) (as 〜することを得, etc.) to be possible [EDICT]
 • (とく) (adj-na,n) (1) (also written as 徳) profit; advantage; benefit; gain; (2) {Buddh} rebirth in paradise, entering nirvana; (P) [EDICT]
 • (dé, ㄉㄜˊ) to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc [CE-DICT-Simplified]
 • (děi, ㄉㄟˇ) to have to; must; ought to; to need to [CE-DICT-Simplified]
 • (dé, ㄉㄜˊ) to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished [CE-DICT-Traditional]
 • (de, ㄉㄜ˙) structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc [CE-DICT-Traditional]
 • (děi, ㄉㄟˇ) to have to; must; ought to; to need to [CE-DICT-Traditional]
乐谱
 • (yuè pǔ, ㄩㄝˋ ㄆㄨˇ) a musical score; sheet music [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top