ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他们相信士兵应该战斗到死

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他们相信士兵应该战斗到死-, *他们相信士兵应该战斗到死*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They believed that the soldiers they had to fight until a death.[CN] 他们相信士兵应该战斗到死 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他们 (tā men)相信 (xiāng xìn)士兵 (shì bīng)应该 (yīng gāi)战斗 (zhàn dòu) (dào) ()

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
相信
 • (xiāng xìn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ) be convinced (that something is true); believe; to accept sth as true [CE-DICT-Simplified]
 • (xiāng xìn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ) be convinced (that something is true); believe; to accept sth as true [CE-DICT-Traditional]
士兵
 • (shì bīng, ㄕˋ ㄅㄧㄥ) soldier [CE-DICT-Simplified]
 • (shì bīng, ㄕˋ ㄅㄧㄥ) soldier [CE-DICT-Traditional]
应该
 • (yīng gāi, ㄧㄥ ㄍㄞ) ought to; should; must [CE-DICT-Simplified]
战斗
 • (zhàn dòu, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ) to fight; to battle [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
 • (し) (n,n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) [EDICT]
 • (sǐ, ㄙˇ) to die; impassable; uncrossable; inflexible; rigid; extremely [CE-DICT-Simplified]
 • (sǐ, ㄙˇ) to die; impassable; uncrossable; inflexible; rigid; extremely [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top