ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他们把尸体倾倒进壕沟内 还 [...] 鱼一样 头对头脚对脚地排好

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他们把尸体倾倒进壕沟内 还 [...] 鱼一样 头对头脚对脚地排好-, *他们把尸体倾倒进壕沟内 还 [...] 鱼一样 头对头脚对脚地排好*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他们 (tā men) ()尸体 (shī tǐ)倾倒 (qīng dǎo) (jìn)壕沟 (háo gōu) (nèi) 还要 () ()尸体 (shī tǐ) (xiàng)鲱鱼 (fēi yú)一样 (yī yàng) (tóu)对头 (duì tóu) (jiǎo) (duì) (jiǎo)地排 () (hǎo)

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT]
尸体
 • (shī tǐ, ㄕ ㄊㄧˇ) dead body; corpse; carcass [CE-DICT]
倾倒
 • (qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ) to topple over; to greatly admire [CE-DICT]
 • (qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ) to dump; to pour; to empty out [CE-DICT]
 • (jìn, ㄐㄧㄣˋ) to advance; to enter; to come in [CE-DICT]
壕沟
 • (háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ) trench; moat [CE-DICT]
 • (ない) (suf) inside; within [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (nèi, ㄋㄟˋ) inside; inner; internal; within; interior [CE-DICT]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT]
鲱鱼
 • (fēi yú, ㄈㄟ ㄩˊ) herring [CE-DICT]
一样
 • (yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ) same; like; equal to; the same as; just like [CE-DICT]
 • (tóu, ㄊㄡˊ) head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock [CE-DICT]
 • (tou, ㄊㄡ˙) suff. for nouns [CE-DICT]
对头
 • (duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ) correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right [CE-DICT]
 • (duì tou, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡ˙) (longstanding) opponent; enemy; inimical; adversary; opponent [CE-DICT]
 • (きゃく) (ctr) counter for chairs or seats [EDICT]
 • (jiǎo, ㄐㄧㄠˇ) foot; leg; base; kick [CE-DICT]
 • (jué, ㄐㄩㄝˊ) role [CE-DICT]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT]
 • (よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好)) (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [EDICT]
 • (こう) (pref) good [EDICT]
 • (hǎo, ㄏㄠˇ) good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [CE-DICT]
 • (hào, ㄏㄠˋ) to be fond of [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top