ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

交配

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -交配-, *交配*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交配[jiāo pèi, ㄐㄧㄠ ㄆㄟˋ, ] mating; copulation, #21,603 [Add to Longdo]
近亲交配[jìn qīn jiāo pèi, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄠ ㄆㄟˋ, / ] inbreeding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交配[こうはい, kouhai] (n,vs) mating; crossbreeding; cross-fertilization; cross-fertilisation [Add to Longdo]
交配[こうはいしゅ, kouhaishu] (n) a crossbreed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you mate a horse with an ass you will get a mule.馬とロバを交配させるとラバが生まれる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a really rare strain. It's a cross between Lemon Skunk and Super Silver Haze.[JA] マリファナは レモンと交配してこれになる Ted 2 (2015)
That's a mating ritual in some cultures.[JA] それは1部の文化の 交配の儀式だ Wingman (2014)
This is where they mate, Crackers... right here on this very bed.[CN] 这是他们交配的地方 Crackers 就是这张床上 Pink Flamingos (1972)
So in this cross, what would the genotype be?[JA] では この交配で 遺伝子型はどうなるか? Feed (2017)
Create a new species, half-human, half-alien?[JA] 交配種を作るため? Search and Recover (2013)
To splice human and ape genes.[JA] 彼等は人間と猿を 遺伝子交配した Outpost: Rise of the Spetsnaz (2013)
Like the spider who eats her mate when he is no longer a necessity?[CN] 像蜘蛛般,当公蜘蛛完成交配后 就被母蜘蛛吃掉 Quo Vadis (1951)
Yessssss, I feel mating season calling me, tooooo![CN] 是... 啊,我也感觉到交配季节在召唤我,啊! Blind Woman's Curse (1970)
This is the same way those rockets landed years ago, so those spacemen could mate with monkeys and create the human race.[CN] 这是同样的方式这些卫星在年前落下, 所以这些宇航员可能与猴子交配,创造人类。 Invasion of the Body Snatchers (1978)
The real difficulty with colonization is genetic diversity.[JA] 近親交配による 遺伝的劣化も- Interstellar (2014)
Well, that went poorly, although I have heard in some cultures spilling drinks on a woman is a mating ritual.[JA] うまくいかないね とは言え1部の文化で聞いた事がある 女性に飲み物をこぼすのは 交配の儀式だ Wingman (2014)
You can't tell me that there's no inbreeding amongst you royals.[JA] 同系交配なんて やめなって Vampire Academy (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top