ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

二十歳

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -二十歳-, *二十歳*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
二十歳[はたち, hatachi] (n) อายุ 20 ปี

Japanese-English: EDICT Dictionary
二十歳(P);20歳;二十;廿[はたち, hatachi] (n) (1) 20 years old; (2) (二十, 廿 only) (arch) twenty; (P) [Add to Longdo]
二十歳;二十年[はたとせ, hatatose] (n) (arch) twenty years [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We are entitled to vote at the age of twenty.我々は二十歳になると投票する権利を与えられる。
We Japanese come of age at twenty.我々日本人は二十歳で大人の年齢になる。
Last month our twenty years old daughter gave birth to a baby girl.先月うちの二十歳になる娘が女の子を出産した。
He wrote this book at the age of twenty.彼は二十歳のときにこの本を書いた。
She said she was twenty years old, which was not true.彼女は二十歳だといったが、それはうそだった。
She is just of her teens.彼女は二十歳になったばかりである。
She gave birth to her first child at twenty years old.彼女は二十歳のときに最初の子供を産んだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, at 20 years old, met you at 29 years old...[JA] 二十歳の私は 29歳のあなたに出会い Be with You (2004)
I was 20 years old.[JA] 私はまだ二十歳だった Tokyo Fiancée (2014)
Twenty..[JA] 二十歳でした... Winter's Tale (2014)
My twentieth birthday.[JA] 今日は 二十歳の 誕生日 Raise the Red Lantern (1991)
"l'm 20, and so is he. Oh, oh! His name's Rinri"[JA] ♪ 私は二十歳 彼も二十歳 そして 彼の名前はリンリ Tokyo Fiancée (2014)
But remarkably dim twenty-somethings who are just passing time until they go back to college.[JA] でも 二十歳かそこらの すごく頭の鈍い 大学に戻るまでの時間を 過ごしてるだけの者の内の一人が Danny Collins (2015)
And Claudia Cruz, 20, receptionist in the head office.[JA] クラウディア・クルス 二十歳 本社の受付係 Baby Blue (2012)
Caucasian, light brown hair, sandy hair, about 20.[JA] 白人 髪は薄茶色で二十歳くらい Cellular (2004)
Not me who's been booking horses around race tracks, since I was twenty.[JA] 二十歳のころから 競馬賭博の胴元なんだ Detour (1945)
I arrived with only my 20 years.[JA] 二十歳の若さで日本に降り立った Tokyo Fiancée (2014)
Twenty.[JA] 二十歳 Raise the Red Lantern (1991)
I was 20.[JA] 私は二十歳だった Tokyo Fiancée (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top