ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

二人とも

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -二人とも-, *二人とも*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both

Japanese-English: EDICT Dictionary
二人とも(P);2人とも;二人共[ふたりとも, futaritomo] (n) both (people); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Both brothers are musicians.その兄弟は二人とも音楽家です。
The sisters are both blondes.その姉妹は二人ともブロンドだ。
They are both working at the pet store.その人達は二人ともペットショップで働いている。
Both the students passed all tests.その生徒達は二人ともすべての試験に合格した。
Both the brothers were out.兄弟二人とも留守だった。
I have two sisters, both of whom are married.私には姉が2人おり、二人とも結婚している。
Both of my sisters are not married.私の姉が二人とも結婚しているわけではない。
Both my parents are at home now.私の両親は二人とも今、家にいます。
Both my parents are at home now.私の両親は二人とも今、実家にいます。
Both of my parents were brought up in the country.私の両親は二人とも田舎で育った。
I know both them.私は彼らを二人とも知っています。
You and I are both students at this school.私も貴方も二人ともこの学校の学生です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're all through killing now, Jane.[JA] 二人とも 君が殺した! Too Late for Tears (1949)
Sounded like something fell to me. You're jumpy, both of you. Nerves.[JA] 何か落ちたんだろう、二人とも ピリピリしてるな、神経過敏さ And Then There Were None (1945)
We need them both...[JA] 二人ともよ... What's Up, Tiger Lily? (1966)
Not they found their cadaver.[JA] 二人とも 遺体は揚がらなかった Scarlet Street (1945)
I'm young. We both are.[JA] 私はまだ若い 二人とも Detour (1945)
They were plastered.[JA] 二人とも酔っていて... Purple Noon (1960)
It's changing both of us. I wish it were that simple, Alan.[JA] 君を変え 二人とも変えてゆく Too Late for Tears (1949)
But you don't know what it can do to two people, Paula.[JA] 二人とも傷ついたけど... D.O.A. (1949)
Listen, if Miss Claythorne is safe in her room as you say, we are both behaving like idiots.[JA] いいかい、君の言うとおり 彼女が部屋で無事なら 二人ともバカをやってる And Then There Were None (1945)
We rode along for a little while, neither one of us saying anything.[JA] しばらく経つのに 二人とも黙ったままだ Detour (1945)
Who wants anything from you?[JA] 二人ともだ! D.O.A. (1949)
- Stay here, both of you.[JA] - 二人ともここにいるんだ And Then There Were None (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二人とも[ふたりとも, futaritomo] beide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top