ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

予約済み

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -予約済み-, *予約済み*
Japanese-English: EDICT Dictionary
予約済み[よやくずみ, yoyakuzumi] (n) reserved; engaged [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This table is reserved.このテーブルは予約済みです。
"Fully booked" was on the notice.掲示には「全席予約済み」とあった。
All seats are reserved.座席は全部予約済みです。
Sorry, but we're booked up.申し訳ありません、全席予約済みです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies love him, but he's spoken for.[JA] 女性は奴に惚れるが 奴は予約済み Tangled Up in Blue (2013)
There are two premieres, a fundraiser. All the happening places are booked.[JA] プレミア・アルバム発売記念だ もちろんいい場所は全て予約済み Phone Booth (2002)
I am. Flight's booked.[JA] そうするよ 飛行機は予約済み Quantico (2015)
Oh, um... he pre-ordered the pressed duck for all of us.[JA] ダックプレスは 全員分予約済み Survivor (2015)
Yes, you do... with the woman from the dating Web site.[JA] - 予約済みです ネットで理想の 相手を見つけておきました Skin (2013)
Your 10:30's waiting.[JA] 10時半予約済み Gifted (2007)
I would love to accommodate you and your friends but the top two floors have already been reserved.[JA] 私としてはあなたとご友人に お泊まり頂きたいと思うのですが... ...しかし最上階の2部屋は 既に御予約済みとなっております Brewster's Millions (1985)
Earliest he could see you is six weeks' time.[JA] 6週間後まで 予約済みです Hereafter (2010)
That one is on hold.[JA] あれは予約済みなんです Ji Yeon (2008)
Everything good was already taken by the time I walked in the door.[JA] いいのは全部予約済み 私が予約する頃には Heir to the Demon (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top