ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乳白

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乳白-, *乳白*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳白[rǔ bái sè, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] milky white, #29,744 [Add to Longdo]
乳白[rǔ bái, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ, ] milky white; cream color, #54,503 [Add to Longdo]
乳白天空[rǔ bái tiān kōng, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ, ] whiteout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳白[にゅうはく, nyuuhaku] (n) milky white; lactescent [Add to Longdo]
乳白ガラス[にゅうはくガラス, nyuuhaku garasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
乳白[にゅうはくしょく, nyuuhakushoku] (n) milky white; lactescent; opal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you ever heard of ectoplasm? Ectoplasm? Now, isn't that a milky substance rather like yogurt?[CN] 外质 是跟酸奶一样的乳白色的东西吗 Magic in the Moonlight (2014)
# Oh, drown me in a milky sea #[CN] * 把我淹没在乳白的海洋里 * The Onion Movie (2008)
The swellest set of ivories[CN] 这种最时髦的乳白 Bordertown (1935)
Look, I don't know the sign for opalescent.[CN] Use it. 我不知道"乳白色"的手语 Look, I don't know the sign for opalescent. The Wiggly Finger Catalyst (2011)
It has a milky white sap that has anti-bacterial properties.[CN] 它有一个乳白色的汁液, 有 抗菌性能。 和 绽放,除黄 The Visitant (2014)
Her ivory hand grasped firmly, the door swung open with the hush of luxury.[CN] 她那乳白色的臂弯, 连门都是 极尽奢华. 10 Items or Less (2006)
I hate the look of your milk-white face.[CN] 我憎恨你的乳白色脸 Wuthering Heights (1939)
The sprouts are milky tubes.[CN] 新芽是乳白色的管儿 Slavnosti snezenek (1984)
Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens.[CN] 跟她说她的眼睛就像是天女宫 Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies 湖中乳白色百合一样闪烁 in the lake of the palace of the celestial maidens. The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Did he lick your milky neck?[CN] 难道他舔你的乳白色的脖子? Between Us (2012)
Since we are looking at it from the inside, it appears to be a band of milky fog across the sky.[CN] 從內側觀看銀河 銀河就像一條乳白霧氣 橫越夜空 Our Universe 3D (2013)
nor the lilac ones with the white ones nor cream, pearl nor whatever.[CN] 或者淡紫色和白色药片,又或是乳白色和珍珠白的 The Face You Deserve (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top