ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乱暴者

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乱暴者-, *乱暴者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
乱暴者[らんぼうもの, ranboumono] (n) thug; hooligan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You happy now, you big butch bastard?[JA] これで満足? 乱暴者 Fool's Gold (2008)
He's a wild card, but he's effective.[JA] メルルは乱暴者だが 有能な男だ Arrow on the Doorpost (2013)
Now, they probably some rough boys, so you keep that iron handy.[JA] きっと乱暴者が出てくる、その時の用意だ Crossroads (1986)
Easy there, tiger.[JA] まあまあ 乱暴者 Blind Spot (2014)
He is a hard man. Prides himself on being a "nigger breaker."[JA] 彼は乱暴者だ "ニガーの破壊者"と自慢してる 12 Years a Slave (2013)
Rostov was greatly surprised to learn that Dolokhov, that brawler and duellist, lived in Moscow with his old mother and hunchbacked sister and was a most loving son and brother.[JA] この乱暴者のドーロホフも モスクワの実家には 年老いた母と 体の不自由な妹がいて War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
What are you talking about? She's violent, Mrs. Bishop, it's assault.[JA] スージーは乱暴者だ ビショップ婦人、これは傷害ですよ Moonrise Kingdom (2012)
-He says you're rude, brutish, or not very smart.[JA] このちび・・・ 彼は、無作法で馬鹿な乱暴者って言ってます Hellboy II: The Golden Army (2008)
He was violent, yeah...[JA] 奴は乱暴者 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2014)
Stand back, clod![JA] 引っ込め 乱暴者 Das Rheingold (1980)
Take that, you ruffian![JA] くらいなさい 乱暴者 Friendship Is Magic, Part 2 (Elements of Harmony) (2010)
Hold, hothead![JA] 止めろ 乱暴者 Das Rheingold (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top