ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

买了软件之后 自以为可以高枕无忧

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -买了软件之后 自以为可以高枕无忧-, *买了软件之后 自以为可以高枕无忧*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They buy this program, and they get a false sense of security.[CN] 买了软件之后 自以为可以高枕无忧 The Net (1995)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(mǎi) (le)软件 (ruǎn jiàn)之后 (zhī hòu) ()以为 (yǐ wéi)可以 (kě yǐ)高枕无忧 ()

 


  

 
 • (mǎi, ㄇㄞˇ) buy [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
软件
 • (ruǎn jiàn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ) (computer) software [CE-DICT-Simplified]
之后
 • (zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ) afterwards; following; later; after [CE-DICT-Simplified]
 • (じ;ころ(ok)) (pref) (1) self-; (2) (じ only) (See 至) from ... [EDICT]
 • (zì, ㄗˋ) from; self; oneself; since [CE-DICT-Simplified]
 • (zì, ㄗˋ) from; self; oneself; since [CE-DICT-Traditional]
以为
 • (yǐ wéi, ㄧˇ ㄨㄟˊ) to believe; to think; to consider erroneously; to assume (wrongly) [CE-DICT-Simplified]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Simplified]
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top