ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乔迁之喜

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乔迁之喜-, *乔迁之喜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, / ] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!, #95,832 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seems like your little housewarming/pool party is shaping up to be quite an event.[CN] 你的乔迁之喜泳池派对 搞得挺有声有色的嘛 Digging the Dirt (2010)
Nice. Don't you think you should buy a present for its inauguration?[CN] 好 乔迁之喜你不该买礼物吗? The Creature (1977)
Oh, hey. Hi. I just wanted to bring you a housewarming gift.[CN] 嘿 我想给你带来点乔迁之喜的薄礼 The Dead Hooker Juxtaposition (2009)
- A housewarming present.[CN] - 乔迁之喜礼物。 When the Lights Went Out (2012)
Right about now he's probably hosting a housewarming party where's he gonna bury what's left of your pals.[CN] 现在他可能正在庆祝乔迁之喜 脚下就埋着你兄弟们的残骸 Home (2013)
Housewarming gift![CN] 乔迁之喜的礼物! The Nines (2007)
I would've brought you a housewarming gift or a plant or something for you to nurture.[CN] 我想给你带来 一个乔迁之喜的礼物或植物什么的 你培养。 Arguing in Agreement (2014)
I see you got my housewarming gift.[CN] 我看到你收到了我的礼物 祝你乔迁之喜 Evan Almighty (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top