ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹心

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹心-, *丹心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, ] loyalty, #56,157 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丹心[たんしん, tanshin] (n) sincerity; faithfulness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He must die noble[CN] 留取丹心照汗青! Adventure of the King (2010)
All for you![CN] 丹心一片! Rob-B-Hood (2006)
You are such a heroic friend, so righteous![CN] 唐兄真是忠肝义胆,侠骨丹心 Flirting Scholar (1993)
"But we leave in history with the hopes that others may learn from it."[CN] 留取丹心照汗青 Death and Glory in Changde (2010)
You wanna go dancin' with me on Saturday night?[CN] 你想和我一起去丹心" 上周六晚? Jolene (2008)
Everyone will die sooner or later. Be courageous.[CN] 人生自古谁无死,留取丹心照汗青 Mr. & Mrs. Player (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top