ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丑恶

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丑恶-, *丑恶*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑恶[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ, / ] ugly; repulsive, #18,859 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Filthy, actually.[CN] 事实上是丑恶 Late Spring (1949)
Foul deeds will rise... though all the earth o'erwhelm them to men's eyes.[CN] 丑恶的行为迟早见分明 不管用多少泥土也掩盖不平 Hamlet (1948)
You make it sound like a dirty word.[CN] 你让它听起来是丑恶的词 Pitfall (1948)
"the new Miss Huberman, be submitted to so ugly a fate?"[CN] 那个改邪归正的休伯曼小姐""遭到如此丑恶的命运 Notorious (1946)
Filthy, eh?[CN] 丑恶 Late Spring (1949)
Filthy?[CN] 丑恶 Late Spring (1949)
- Filthy?[CN] 丑恶 Late Spring (1949)
So, Nori-chan, does she look filthy to you?[CN] 纪子,她看上去丑恶吗? Late Spring (1949)
Do you mind if "the filthy one" comes along?[CN] 你介意去丑恶人的家吗? Late Spring (1949)
She says I'm filthy. Don't you, Nori-chan?[CN] 她说我很丑恶 是吗,纪子? Late Spring (1949)
Now, isn't that beautiful?[CN] 难道不完美吗 丑恶 Now, isn't that beautiful? This Gun for Hire (1942)
You worrying about your filthy little conscience.[CN] 你苦恼你丑恶的小良心吧 Pitfall (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top