ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不起訴

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不起訴-, *不起訴*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
不起訴[ふきそ, fukiso] (n) nonprosecution or indictment; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here in DC, both cases were dismissed.[JA] 2件とも不起訴 Tribes (2008)
The DA dropped the charges.[JA] 不起訴になった Because I Know Patty (2007)
And, of course, you'll remember that when she spilled a million gallons of crude off Pensacola, thanks to you, not one fat cat saw a day in court.[JA] ペンサコーラ沖で 原油が流出 あなたの圧力で全員 不起訴 Iron Man 3 (2013)
Why don't we prosecute him?[CN] 還沒死為什麼不起訴他? Qiu ai ye jing hun (1989)
Statch rape charge against a 12-year-old, acquitted for lack of testimony.[JA] 12歳の少女に強姦容疑 証言不足で不起訴 Who Goes There (2014)
So, you either book me or you let me go.[CN] 你要不起訴,要不放我走 Bedazzled (2000)
Charge me with something, or let me go.[CN] 要不起訴我 要不讓我走 Chemistry (2012)
So the domestic relations court dropped it[JA] 家庭裁判所は不起訴にしましたね Gakkô no shi (2003)
Non-prosecution?[JA] (屋敷) 不起訴 Taima no arashi (2003)
They got the case thrown out on procedural grounds.[JA] この件は不起訴になりました Casus Belli (2017)
***home. He's dragging me home.[CN] 他們同意給你付醫療費 而且不起訴你非法入侵 Sweet Surrender (2009)
The federal prosecutor dropped all charges.[JA] 連邦検察官は すべての告発を不起訴とした Yakimono (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top