ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

七宝

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -七宝-, *七宝*
Japanese-English: EDICT Dictionary
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne [Add to Longdo]
七宝焼;七宝焼き[しっぽうやき, shippouyaki] (n) cloisonne ware [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, "Goonies" was not a "B" movie.[CN] 《七宝奇谋》可不是B级片 Strike (2013)
Now it's completely different from Goonies.[CN] 现在就跟七宝奇谋完全不一样了 The Closet Reconfiguration (2013)
"Goonies never say die!"[CN] "蠢蛋从不轻言死亡" (《七宝奇谋》) Chillerama (2011)
The Goonies?[CN] "七宝奇谋" Lost Boys: The Tribe (2008)
Oh, my gosh, you mean to say the two of you have never heard of The Goonies?[CN] 天哪 你们从没听说过"七宝奇谋" Lost Boys: The Tribe (2008)
That's how Chunk won over Sloth in The Goon/es.[CN] 七宝奇谋里面小矮子就这么打败怪物斯洛斯的 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I don't know if the two of you are busy tonight or not, but I have got The Goonies.[CN] 不知道你俩今晚有事没 但 我租了"七宝奇谋" Lost Boys: The Tribe (2008)
You know the fat one that was in The Goonies?[CN] 《七宝奇谋 》里面胖胖的那个 Juno (2007)
My mom didn't mind going to the movies the first time I saw them, but by the time I saw Goonies for the sixth time, she decided to pass.[CN] 第一次看片子 我妈不介意 但是我看《七宝奇谋》第六遍的时候 The Imaginary Line (2015)
Nice try. That's the plot for Goonies.[CN] 得了吧 那是七宝奇谋的剧情 The Closet Reconfiguration (2013)
Parents never understood the Goonies.[CN] 他们大人都不懂《七宝奇谋》的好 The Imaginary Line (2015)
It's like the fucking Goonies.[CN] 这就像他妈的 七宝奇谋。 Walk of Shame (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top