ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一個不通過「相互剝削與竊取」謀求發展的社會

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一個不通過「相互剝削與竊取」謀求發展的社會-, *一個不通過「相互剝削與竊取」謀求發展的社會*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Society in which neither exploitation nor genocide is known.[CN] 一個不通過「相互剝削與竊取」謀求發展的社會 Rosa Luxemburg (1986)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一個 (yī gè)不通 (bù tōng) (guò) ()相互 (xiāng hù)剝削 (bō xuē) ()竊取 (qiè qǔ) ()謀求 (móu qiú)發展 (fā zhǎn) (de)社會 (shè huì)

 


  

 
一個
 • (いっこ) (n) piece; fragment; one (object); (P) [EDICT]
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Traditional]
不通
 • (ふつう) (n) suspension; interruption; stoppage; tie-up; cessation; (P) [EDICT]
 • (bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ) be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [CE-DICT-Simplified]
 • (bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ) be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [CE-DICT-Traditional]
 • (か) (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [EDICT]
 • (guò, ㄍㄨㄛˋ) (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [CE-DICT-Traditional]
相互
 • (そうご) (n,adj-no) mutual; reciprocal; (P) [EDICT]
 • (xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ) each other; mutual [CE-DICT-Simplified]
 • (xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ) each other; mutual [CE-DICT-Traditional]
剝削
 • (bō xuē, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ) to exploit; exploitation [CE-DICT-Traditional]
 • (yú, ㄩˊ) (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢) [CE-DICT-Traditional]
 • (yǔ, ㄩˇ) and; to give; together with [CE-DICT-Traditional]
 • (yù, ㄩˋ) take part in [CE-DICT-Traditional]
竊取
 • (qiè qǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄩˇ) to steal; to seize [CE-DICT-Traditional]
謀求
 • (móu qiú, ㄇㄡˊ ㄑㄧㄡˊ) to seek; to strive for [CE-DICT-Traditional]
發展
 • (fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ) development; growth; to develop; to grow; to expand [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
社會
 • (shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ) society [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top