ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一个人能射得这样准 一定有一双猎鹰的眼睛

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一个人能射得这样准 一定有一双猎鹰的眼睛-, *一个人能射得这样准 一定有一双猎鹰的眼睛*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The men who'd shoot against that lot have to have the eyes of a falcon.[CN] 一个人能射得这样准 一定有一双猎鹰的眼睛 The Adventures of Robin Hood (1938)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一个 (yī gè)人能 ()射得 ()这样 (zhè yàng) (zhǔn) 一定 (yī dìng) (yǒu)一双 ()猎鹰 (liè yīng) (de)眼睛 (yǎn jing)

 


  

 
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
这样
 • (zhè yàng, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ) this (kind of, sort of); this way; such; like this; such [CE-DICT-Simplified]
 • (じゅん) (pref) semi-; quasi-; associate; (P) [EDICT]
 • (zhǔn, ㄓㄨㄣˇ) to allow; to grant; to permit; accurate; standard [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǔn, ㄓㄨㄣˇ) accurate; standard [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǔn, ㄓㄨㄣˇ) to allow; to grant; to permit; accurate; standard [CE-DICT-Traditional]
一定
 • (いってい(P);いちじょう) (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [EDICT]
 • (yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ) surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [CE-DICT-Simplified]
 • (yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ) surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
一双
 • (いっそう) (n) (See 一対) pair (esp. of folding screens) [EDICT]
猎鹰
 • (liè yīng, ㄌㄧㄝˋ ㄧㄥ) hunting hawk [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
眼睛
 • (yǎn jing, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ˙) eye [CE-DICT-Simplified]
 • (yǎn jing, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ˙) eye [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top