ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

メロメロ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -メロメロ-, *メロメロ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
メロメロ[めろめろ, meromero] หลงใหล
メロメロ[めろめろ, meromero] (vi) มึนเมา(ในรัก)

Japanese-English: EDICT Dictionary
メロメロ[, meromero] (adj-na,n,adv) (1) (on-mim) madly in love; (2) falling down drunk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm stuck on you - really far gone.私はもうあなたに夢中、メロメロなのよ。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... she's going to be exhausted.[JA] ...彼女はメロメロ Big Ass Spider! (2013)
When he caught her, he must've been exhausted.[JA] 彼女に追いついた時に 被害者はもう メロメロになっていた そう言ってもいいでしょう The Gentle Twelve (1991)
I'm going to make you wish you were dead.[JA] 私にメロメロになるわよ How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
I say "dead-tired", but not "dead-drunk".[JA] メロメロとは "あの子にメロメロ"とか そういう時に使う言葉だと思います The Gentle Twelve (1991)
A 21-year-old ex-athlete, and a dead-tired, dead-drunk middle-aged man.[JA] 二十一歳の元陸上部の女性と 酒に酔ったうえに二・五キロを走らされて メロメロになってしまった中年男 The Gentle Twelve (1991)
- She'll drive you crazy, this woman.[JA] - 彼女にメロメロだな Midnight in Paris (2011)
All women enjoy the kiss... of Prince Naveen.[JA] 僕とのキスに女はメロメロ The Princess and the Frog (2009)
Well, the man has reached legendary status this year, bro.[JA] 学校中の女は みな メロメロだよ Can't Buy Me Love (1987)
She wants me so bad, it's crazy.[JA] 彼女、俺にメロメロだろう The Green Hornet (2011)
I don't say "dead-drunk".[JA] 酔払ってメロメロになるとはいいません The Gentle Twelve (1991)
Go ahead and tell her you love her, Jack.[JA] - メロメロだな Ladder 49 (2004)
You're killing me.[JA] 君にメロメロなんだ Welcome to Briarcliff (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top