ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ニッパー

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ニッパー-, *ニッパー*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ニッパー มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ニッパー*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエストニッパー;ウェストニッパー[, uesutonippa-; uesutonippa-] (n) waist nipper [Add to Longdo]
ニッパー[, nippa-] (n) nippers [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Nipper.[JA] それに ニッパー Wild (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top