ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

シルト

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -シルト-, *シルト*
Japanese-English: EDICT Dictionary
シルト[, shiruto] (n) silt [Add to Longdo]
シルト[シルトがん, shiruto gan] (n) siltstone [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Sylt, swept by winds and waves.[JA] 風と波のシルト島です Look Who's Back (2015)
They drank a 1964 Lafite Rothschild with, uh, pizza.[JA] 彼ら 1964年の シャトー・ラフィット・ロートシルトを ピザと一緒に飲んだのか Cherry Picked (2012)
And we'll have two glasses of your best champagne, s'il te plait.[JA] グラスを2つと 一番いいシャンペンを シルトゥプレ Last Love (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top