ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サーチエンジン

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サーチエンジン-, *サーチエンジン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サーチエンジン[, sa-chienjin] (n) {comp} search engine [Add to Longdo]
サーチエンジンポジショニング[, sa-chienjinpojishoningu] (n) {comp} search engine positioning [Add to Longdo]
サーチエンジン最適化[サーチエンジンさいてきか, sa-chienjin saitekika] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
サーチエンジン対策[サーチエンジンたいさく, sa-chienjin taisaku] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the world's most popular internet search engine, processing an average of 94% of all internet search requests.[JA] 最大手のサーチエンジンで ネット検索の94%をシェアしてる Ex Machina (2014)
Hey, if a search engine's good for anything, right?[JA] サーチエンジンが優秀だからな Ex Machina (2014)
They thought that search engines were a map of what people were thinking.[JA] 彼らは、サーチエンジンは 人々の「思考マップ」と考えたが Ex Machina (2014)
Here's the weird thing about search engines.[JA] これがサーチエンジンの運命だ Ex Machina (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top