ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

カルテル

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -カルテル-, *カルテル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
カルテル[, karuteru] (n) cartel (ger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cartel's runnin' hot because They weren't getting respect[JA] 面目をつぶされ 熱くなる麻薬カルテル Negro Y Azul (2009)
To infiltrate the east coast representatives[JA] ニカラグアの麻薬カルテルに潜入する The Ghost Network (2008)
You ask me, this is high-end cartel work. Los Zetas, maybe.[JA] 麻薬カルテル絡みの 仕業だろう Caballo sin Nombre (2010)
Said she heard members of the cartel[JA] カルテルのメンバーが The Ghost Network (2008)
The cartels, they litter the place with human heads.[JA] 麻薬カルテルが見せしめにね Breakage (2009)
The cartel's 'bout respect And they ain't forgiving[JA] 麻薬カルテルは 絶対に許さないだろう Negro Y Azul (2009)
I don't get it. Cartel hit?[JA] カルテルと関係が? Kafkaesque (2010)
{pos(192,210)}The cartels tend to be dramatic.[JA] カルテルが 見せしめに使う I See You (2010)
Their tattoos indicated an affiliation with the drug cartel.[JA] タトゥーから 麻薬カルテルの関係だ I See You (2010)
But like you said, it's cartel, all right.[JA] だがカルテルだろう Full Measure (2010)
The Salamanca family, the cartel everyone stands shoulder to shoulder on this.[JA] 〈サラマンカ家を 我がカルテルは―〉 〈全面的に支持する〉 I.F.T. (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top