ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ウロボロス

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ウロボロス-, *ウロボロス*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ouroboros forty-six clear niner-four.[JA] ウロボロス46 -94 ARQ (2016)
Ouroboros.[JA] ウロボロス Second Truths (2013)
-Yeah.[JA] ウロボロス46 ARQ (2016)
We called it the Ouroboros Case.[JA] ウロボロス事件と呼んでたの Second Truths (2013)
Ouroboros.[JA] ウロボロス Second Truths (2013)
The ouroboros, or a snake eating its own tail.[JA] ウロボロス 自分の尾を飲む蛇だ Fountain of Youth (2014)
An ouroboros.[JA] ウロボロス Fountain of Youth (2014)
The name of the program he wrote: Ouroboros.[JA] 彼が書いたプログラムの名前は ウロボロス We Are Everyone (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top