ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

インプレー

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -インプレー-, *インプレー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
インプレー[, inpure-] (n) in play (sports) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beautiful play there by EHOME.[JA] イーホームのファインプレー Free to Play (2014)
- Oh! Big play! Look at that![JA] - ファインプレーだ 見ろ! Don Jon (2013)
That was good thinking on your part that you said you'd cooperate.[JA] 協力するっつったの ファインプレーだよ Episode #1.2 (2013)
- What a fine play.[JA] これは遠藤さん ファインプレーですね The Mamiya Brothers (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top