ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ちゃっかり

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ちゃっかり-, *ちゃっかり*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is shrewd and calculating.彼はちゃっかりしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course I have.[JA] ちゃっかり Colossal (2016)
He has both and now he's Chief Cabinet Secretary.[JA] ちゃっかり 内閣官房長官代理に就任してる Shin Godzilla (2016)
Pretty smooth conning me into a third date, by the way.[JA] ちゃっかり3回目のデートに 持ち込んでるわね Bury the Lede (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top