ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

その忍而寸は 報われる ことを お糸勾束しよう

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -その忍而寸は 報われる ことを お糸勾束しよう-, *その忍而寸は 報われる ことを お糸勾束しよう*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your patience will be suitably rewarded, let me assure you![JA] その忍而寸は 報われる ことを お糸勾束しよう Violent Shit: The Movie (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

その われる こと しよう

 


  

 
その
 • (其の) (adj-pn) (1) (uk) (See 何の・どの,此の,其れ・1,彼の) that (something or someone distant from the speaker, close to the listener; actions of the listener, or ideas expressed or understood by the listener); the; (int) (2) um...; er...; uh...; (P) [EDICT]
 • (にん) (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint [EDICT]
 • (しのぶ) (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [EDICT]
 • (rěn, ㄖㄣˇ) to beat; to endure; to tolerate [CE-DICT-Simplified]
 • (rěn, ㄖㄣˇ) to beat; to endure; to tolerate [CE-DICT-Traditional]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
 • (すん) (n) sun (approx. 3.03 cm) [EDICT]
 • (cùn, ㄘㄨㄣˋ) a unit of length; inch; thumb [CE-DICT-Simplified]
 • (cùn, ㄘㄨㄣˋ) a unit of length; inch; thumb [CE-DICT-Traditional]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
 • (ほう) (n,n-suf) information; news; report; (P) [EDICT]
 • (bào, ㄅㄠˋ) to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge [CE-DICT-Traditional]
われる
 • (割れる) (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P) [EDICT]
こと
 • () (adv-to) (on-mim) clunk; thump [EDICT]
 • (古都) (n) ancient city; former capital; (P) [EDICT]
 • (糊塗) (n,vs) covering up; glossing over [EDICT]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
 • (いと) (n,n-suf) thread; yarn; string; (P) [EDICT]
 • (し) (n) (1) thread; (2) one ten-thousandth; 0.001 percent (one-ten-thousandth of a wari) [EDICT]
 • (mì, ㄇㄧˋ) fine silk [CE-DICT-Simplified]
 • (mì, ㄇㄧˋ) fine silk [CE-DICT-Traditional]
 • (gōu, ㄍㄡ) to cancel; to delineate; hook [CE-DICT-Simplified]
 • (gòu, ㄍㄡˋ) affair; to reach for (with hand) [CE-DICT-Simplified]
 • (gōu, ㄍㄡ) to cancel; to delineate; hook [CE-DICT-Traditional]
 • (gòu, ㄍㄡˋ) affair; to reach for (with hand) [CE-DICT-Traditional]
 • (そく) (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows) [EDICT]
 • (つか) (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle [EDICT]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (shù, ㄕㄨˋ) to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu [CE-DICT-Simplified]
 • (shù, ㄕㄨˋ) to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu [CE-DICT-Traditional]
しよう
 • (仕様) (n) (1) way; method; means; resource; remedy; (2) (technical) specification; (P) [EDICT]
 • (使用) (n,vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) [EDICT]
 • (子葉) (n) cotyledon; seed leaf (i.e. the first leaves to emerge when a seed sprouts) [EDICT]
 • (止揚) (n,vs) sublation (philosophy) [EDICT]
 • (私用) (n,adj-no,vs) (1) (See 公用) personal use; (2) private business; (P) [EDICT]
 • (至要) (n) extremely important [EDICT]
 • (試用) (n,vs) trial; experimental use [EDICT]
 • (飼養) (n,vs) breeding; raising [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top