ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

かもしれん

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -かもしれん-, *かもしれん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She may spill the beans.秘密をばらすかもしれん
It could be a trap, don't let your guard down.かもしれん、油断するな。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know I can go to jail for ten years for this little business?[JA] あの取引の件で 懲役10年かもしれん D.O.A. (1949)
- Maybe there's some stuff in it.[JA] - 何かあるかもしれん Detour (1945)
It could run over you a tram.[JA] 電車に 轢かれるかもしれん Scarlet Street (1945)
Might be a trick.[JA] ワナかもしれん And Then There Were None (1945)
Perhaps you're right.[JA] そうかもしれんが 関係ないです Hollow Triumph (1948)
It is possible that some day it returns.[JA] いつかまた 来るかもしれん Scarlet Street (1945)
Haskell was such a phony. Maybe he wasn't the man's son after all.[JA] あのハスケルは 偽物だったかもしれん Detour (1945)
Your tickets.[JA] 見送りに 行くかもしれん D.O.A. (1949)
He was a piece of cheese a big blowhard.[JA] 3ドルかもしれん インチキなほら吹きだ Detour (1945)
I merely said he phoned my office.[JA] 私の事務所は LAかもしれんのに D.O.A. (1949)
Perhaps.[JA] かもしれん Lincoln (2012)
Jones, Miller, you stay here, in case he comes up for air.[JA] ジョーンズとミラーはここだ 息をしに 上がるかもしれん He Walked by Night (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top