ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

かける

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -かける-, *かける*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
掛ける[かける, kakeru] TH: สวม(แว่นตา)  EN: to wear
掛ける[かける, kakeru] TH: แขวน  EN: to hang
掛ける[かける, kakeru] TH: คูณ
掛ける[かける, kakeru] TH: เปิด(แผ่นเสียง)
駆ける[かける, kakeru] TH: วิ่ง  EN: to run
欠ける[かける, kakeru] TH: ขาด  EN: to be lacking
かける[かける, kakeru] TH: ราด  EN: to turn on
かける[かける, kakeru] TH: โทรศัพท์  EN: to dial (e.g. phone)
かける[かける, kakeru] TH: นั่งเก้าอี้  EN: to sit down

Japanese-English: EDICT Dictionary
架ける[かける, kakeru] (v1, vt) (uk) (sometimes written 掛ける) to suspend between two points; to build (a bridge, etc.); to put up on something (e.g. legs up on table) [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
駆ける(P);駈ける[かける, kakeru] (v1, vi) (1) to run (race, esp. horse); to dash; (2) to gallop (one's horse); to canter; (3) (arch) to advance (against one's enemy); (P) [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1, vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
賭ける[かける, kakeru] (v1, vt) (also written 懸ける or 掛ける) to wager; to bet; to risk; to stake; to gamble; (P) [Add to Longdo]
翔る(P);駆ける;翔ける(io)[かける, kakeru] (v5r, vi) (1) (usu. 翔る. 翔ける (v1) is unorthodox.) to soar; to fly; (2) (usu. 駆ける) to run; to dash; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you run after two hares, you will catch neither.2匹のうさぎを追いかけると両方ともとらえられない。
You are free to go anytime, as long as you get back by five.5時までに戻りさえすれば、何時に出かけるのも自由ですよ。
Call up is a phrase that means telephone.Call upは電話をかけるという意味の成句です。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永久プレス加工の服を買う。
Please be careful not to forget to lock the door when you go out.あなたが出かけるときドアに鍵をかけるのを忘れないように気をつけてください。
I want to see you before you go.あなたが出かける前にお会いしたい。
Are you going anywhere?あなたはどこかへ出かけるのですか。
You should have known better than to go out in the rain without an umbrella.あなたは傘も持たないで雨の中を出かけるほどばかではなかったはずだ。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたは出かけるとき火を消さなければならない。
I asked her him if she was going out.あなたは出かけるところですかと私は彼女に聞きました。
You ought not to go out.あなたは出かけるべきではない。
Every time you go out with him, it seems to rain. So we call him the rain man.あの人と出かけるときは必ず雨が降るので、雨男と呼ばれている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just want to call downstairs. - Yeah.[JP] - フロントにかけるだけ D.O.A. (1949)
I have a feeling that tomorrow for the first time I shall have a chance to show all I can do.[JP] 《自分のすべてを かけるときが来たのだ》 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
So I'm to defect?[JP] 僕も 離反に 見せかけるんですか? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Or goes for an innocent walk before breakfast.[JP] あるいは朝食前の 罪のない散歩へ出かける And Then There Were None (1945)
They will kill your father if we don't do something.[JP] 手を打たないと 彼らは父さんを殺す 彼らは 病院に押しかける... The Intruder (1962)
I never know what to say to strange people driving cars.[JP] どう話しかけるべきか 分からないし Detour (1945)
"It's true that I tried to kill the old woman..."[JP] 例の謎の殺人鬼の仕業にみせかけるつもりで The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
But I'm on my way. VIRGINIA (ON PHONE):[JP] もう出かけるとこさ Hollow Triumph (1948)
ダークロボットおいかける Pursue the Dark Robots 人造人間キカイダー[CN] ダークロボットおいかける Kikaider: The Ultimate Human Robot (2014)
When you get old and sick.[JP] 年寄りになったら 泥扱いし 唾吐きかける The Intruder (1962)
Stoddard can't quite squeeze his BRM past Sarti's Ferrari.[JP] ストッダードのBRM、プレッシャーをかけるが、 サルティのフェラーリが抜けない Grand Prix (1966)
I had a hunch yesterday that some trouble was brewing. Get ready.[JP] 昨日から変だと思ってた 出かける Tikhiy Don (1957)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
掛ける[かける, kakeru] to multiply [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
懸ける[かける, kakeru] geben [Add to Longdo]
掛ける[かける, kakeru] haengen, aufhaengen, verwenden, multiplizieren [Add to Longdo]
架ける[かける, kakeru] bauen, aufhaengen [Add to Longdo]
駆ける[かける, kakeru] -rennen, galoppieren [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top