ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

๕ඏจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -๕ඏจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕-, *๕ඏจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ๕ඏจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: %20 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลี[CLAS] package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
สัด[N] 20 litres, Thai definition: ชื่อมาตราตวงโบราณ 25 ทะนาน เป็น 1 สัด มีอัตราเท่ากับ 20 ลิตร
ถัง[N] unit capacity equivalent to 20 litres, Example: ถ้าบังเอิญคุณเผลอปล่อยให้น้ำไหลจนเกินครึ่งถัง สิ่งที่ต้องกระทำคือการเทน้ำส่วนที่เกินออกจนได้ระดับ, Thai definition: ชื่อมาตราตวงเท่ากับ 20 ทะนาน
กะรัตหลวง[N] a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams, Thai definition: มาตรน้ำหนักตามวิธีประเพณี ใช้สำหรับชั่งเพชรพลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn yīsip kilōmēt) EN: 20 km walk   FR: 20 kilomètres marche [m]
กิโลละ 20 บาท[xp] (kilō la yīsip bāt) EN: twenty baht a kilogram   FR: 20 bahts le kilo
กลุ่มประเทศจี 20 = กลุ่มประเทศ G 20[org.] (Klum Prathēt Jī Yīsip) EN: G20   FR: G20 [m]
สัด[n.] (sat) EN: sat (unit of capacity equal to 20 liters)   FR: sat [m] (unité de mesure équivalant à 20 litres)
ทะนาน[n.] (thanān) EN: [ancient measure of capacity = one coconut shell; 20 thanan 1 thang]   FR: thanan [m] (ancienne mesure de capacité équivalant à une noix de coco; 20 thanan 1 thang)
ถัง[n.] (thang) EN: [measure of capacity : 20 l]   FR: [mesure de capacité : 20 l]
ถังน้ำ[n. exp.] (thang nām) EN: water tank (20 l.)   FR: bonbonne d'eau (20 l.) [f]
เท[n.] (thē) EN: [liquid measure for wine equivalent to 20 liters]   
๒๐ (ยี่สิบ)[num.] (yīsip) EN: 20 (twenty)   FR: 20 (vingt)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Hàn, ㄏㄢˋ, / ] Chinese; the Han dynasty (206 BC-220 AD), #2,772 [Add to Longdo]
大跃进[dà yuè jìn, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] the Great Leap Forward (1958-1960), in retrospect widely viewed as an unprecedented economic and social disaster, with estimated 20 million people dying of starvation, #14,894 [Add to Longdo]
汉代[Hàn dài, ㄏㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] the Han dynasty (206 BC-220 AD), #19,502 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] a field of 20 or 30 mu, #23,139 [Add to Longdo]
秦汉[Qín Hàn, ㄑㄧㄣˊ ㄏㄢˋ, / ] the Qin (221-207 BC) and Han (206 BC-220 AD) dynasties, #27,913 [Add to Longdo]
汉朝[Hàn cháo, ㄏㄢˋ ㄔㄠˊ, / ] Han Dynasty (206 BC-220 AD), #28,972 [Add to Longdo]
[, ㄧˋ, / ] abrasion; gold-20 taels in weight, #48,490 [Add to Longdo]
两汉[liǎng Hàn, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄢˋ, / ] Han dynasty (206 BC-220 AD); refers to the Western Han and Eastern Han, #51,611 [Add to Longdo]
曹魏[Cáo Wèi, ㄘㄠˊ ㄨㄟˋ, ] Cao Wei, the most powerful of the Three Kingdoms, established as a dynasty in 220 by Cao Pi 曹丕, son of Cao Cao, replaced by Jin dynasty in 265, #54,667 [Add to Longdo]
汉献帝[Hàn Xiàn dì, ㄏㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧˋ, / ] Emperor Xian of Han (181-234), the final Han emperor, set up by Dong Zhuo 董卓, reigned 189-220, forced to abdicate 220 by Cao Pi 曹丕, #60,178 [Add to Longdo]
吹箫[chuī xiāo, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to play the xiao 箫 (mouth organ); to beg while playing pipes; cf politician Wu Zixu 伍子胥, c. 520 BC destitute refugee in Wu town, 吳市吹簫|吴市吹箫; to busk; virtuoso piper wins a beauty, cf 玉人吹箫; fellatio (oral sex); a blowjob, #68,083 [Add to Longdo]
苏武[Sū Wǔ, ㄙㄨ ㄨˇ, / ] Su Wu (140-60 BC), Hany dynasty envoy to the Xiongnu 匈奴 kept captive for 20 years, #73,135 [Add to Longdo]
兆字节[zhào zì jié, ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] megabyte (10^20 or approximately a million bytes), #124,653 [Add to Longdo]
吴市吹箫[Wú shì chuī xiāo, ㄨˊ ㄕˋ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to beg while playing the xiao 箫 (mouth organ); cf Wu Zixu 伍子胥, destitute refugee from Chu 楚, busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician, #613,570 [Add to Longdo]
二十年目睹之怪现状[èr shí nián mù dǔ zhī guài xiàn zhuàng, ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ ㄓ ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] The strange state of the world witnessed over 20 years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人, classified as "novel of denunciation" 譴責小說|谴责小说 [Add to Longdo]
五灯会元[wǔ dēng huì yuán, ㄨˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] Song dynasty history of Zen Buddhism in China (1252), 20 scrolls [Add to Longdo]
加冠[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] (in former times) coming-of-age ceremony at 20 years [Add to Longdo]
吴趼人[Wú Jiǎn rén, ㄨˊ ㄐㄧㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] Wu Jianren (1867-1910), late Qing dynasty novelist, author of The strange state of the world witnessed over 20 years 二十年目睹之怪現狀|二十年目睹之怪现状 [Add to Longdo]
吹箫乞食[chuī xiāo qǐ shí, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄑㄧˇ ㄕˊ, / ] to beg while playing the xiao 箫 (mouth organ); cf Wu Zixu 伍子胥, destitute refugee from Chu 楚, busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician [Add to Longdo]
后汉书[Hòu Hàn shū, ㄏㄡˋ ㄏㄢˋ ㄕㄨ, / ] History of Eastern Han (later Han), third of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Fan Ye 範曄|范晔 in 445 during Song of the Southern Dynasties 南朝宋, 120 scrolls [Add to Longdo]
直皖战争[Zhí Wǎn zhàn zhēng, ㄓˊ ㄨㄢˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war of 1920 between Northern Warlords, in which the Zhili faction beat the Anhui faction and took over the Beijing government [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
ニューアダルト[, nyu-adaruto] (n) person recently turned 20 (wasei [Add to Longdo]
ハルジー朝[ハルジーちょう, haruji-chou] (n) Khalji Dynasty (of India, 1290-1320 CE); Khilji Dynasty [Add to Longdo]
マンジュウダイ科[マンジュウダイか, manjuudai ka] (n) Ephippidae (family of mostly marine spadefishes including 20 species in 8 genera) [Add to Longdo]
[ぐん(P);こおり, gun (P); koori] (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P) [Add to Longdo]
後漢[ごかん;こうかん, gokan ; koukan] (n) (1) (esp. ごかん) Later Han Dynasty (of China; 25-220 CE); (2) (esp. こうかん) Later Han Dynasty (of China; 947-950 CE) [Add to Longdo]
光一;ぴか一[ぴかいち, pikaichi] (n) (1) (See 花札) scoring hand with one 20 point flower card and six 1 point flower cards; (2) something (or someone) that stands out above the rest [Add to Longdo]
国郡里制[こくぐんりせい, kokugunrisei] (n) (See 郷里制,律令制) province-district-neighbourhood system (system of administrative divisions under the ritsuryo; 1 neighbourhood=~50 homes, 1 district=2-20 neighbourhoods) [Add to Longdo]
周尺[しゅうしゃく, shuushaku] (n) (arch) Zhou shaku (approx. 20 cm) [Add to Longdo]
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] (n) Vernal Equinox Holiday (Mar 20 or 21) [Add to Longdo]
新社会人[しんしゃかいじん, shinshakaijin] (n) new members of society (esp. after turning 20 or joining a company); new working adults [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (See 西晋,東晋) Jin (dynasty of China, 265-420 CE) [Add to Longdo]
摂氏20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] (n) 20 degrees Celsius [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows) [Add to Longdo]
丁年[ていねん, teinen] (n) adulthood (i.e. age 20 in Japan); one's majority [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) folding book; (suf,ctr) (2) counter for units of paper and nori (48 pages of Mino paper; 20 pages of hanshi; 10 sheets of nori); (3) counter for folding books, folding screens, shields, etc.; (4) counter for pairs of curtains; (5) (See 畳・じょう) counter for tatami mats [Add to Longdo]
東晋[とうしん, toushin] (n) (See 晋) Eastern Jin (dynasty of China, 317-420 CE) [Add to Longdo]
二割(P);2割(P)[にわり, niwari] (n) 20 percent; (P) [Add to Longdo]
二十歳(P);20歳;二十;廿[はたち, hatachi] (n) (1) 20 years old; (2) (二十, 廿 only) (arch) twenty; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
二十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
摂氏20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top