ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไสว

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไสว-, *ไสว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไสว[ADV] profusely, See also: abundantly, copiously, Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่ง, Thai definition: ชูสะพรั่งอยู่ไหวๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไสว(สะไหฺว) ว. อาการที่ชูสะพรั่งอยู่ไหว ๆ เช่น ธงโบกสะบัดอยู่ไสว
ไสวทั่วไป ในคำว่า สว่างไสว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One bait was down 40 fathoms, the second was at 75... ... and the third and fourth were down in the blue water at 100 and 125 fathoms.หนึ่งในเหยื่อที่ถูกลง 40 ไสวที่ สอง เป็นที่ 75 และคนที่สามและสี่ ลดลง ในน้ำทะเลสีฟ้าที่ 100 และ 125 ไสว The Old Man and the Sea (1958)
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
Music!ลมกำลังพัดไสว Full House (1987)
Everything's so awake now.ตอนนี้ทุกอย่าง ดูสว่างไสวไปหมด Wuthering Heights (1992)
Bright lights Big cityแสงไฟสว่างไสว เมืองใหญ่ James and the Giant Peach (1996)
I want the bright lights and the big cityฉันต้องการแสงไฟสว่างไสว และเมืองใหญ่ James and the Giant Peach (1996)
- Bright lights, big city- แสงไฟสว่างไสว เมืองใหญ่ James and the Giant Peach (1996)
And now I've found the brightest star of all.และตอนนี้ฉันพบดาวที่สว่างไสวที่สุดแล้ว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I'd like to see the Stars and Stripes flying over this place so things start to look a little more American down here.ฉันอยากจะเห็นธงอเมริกา ปลิวไสวไปทั่วที่นี่.. ..ซึ่งจะทำให้มันเริ่มดูเป็นอเมริกา มากขึ้นเรื่อยๆที่นี่ Bandidas (2006)
And it's the only picture of the Earth from space that we have where the sun was directly behind the spacecraft so that the Earth is fully lit up and not partly in darkness.และมันคือภาพถ่ายโลกจากอวกาศเพียงภาพเดียวที่เรามี ในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงด้านหลังของยานอวกาศ โลกจึงดูสว่างไสวเต็มที่โดยไม่มีส่วนใดอยู่ในเงามืดเลย An Inconvenient Truth (2006)
Kira has begun to act for a bright, ideal world.คิระกำลังเริ่มการกระทำ เพื่อความสว่างไสว สร้างโลก Death Note: The Last Name (2006)
# Shining brightly# ช่างเจิดจรัสสว่างไสว 200 Pounds Beauty (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไสว[adj.] (sawai) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful   FR: florissant ; prospère
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously   FR: à profusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fulgentadj. สุกสกาว,โชติช่วง,สว่างไสว.
fulgurantadj. โชติช่วง,สว่างไสว
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
illustrious(อิลัส'เทรียส) adj. มีชื่อเสียง,รุ่งโรจน์,สว่างไสว., See also: illustriousness n., Syn. noble
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lurid(เลียว'ริด) adj. แดงฉาน,สว่างไสวอย่างน่ากลัว,น่าขนลุก,น่ากลัว,เสียวสยอง,ฉูดฉาดเกินไป, See also: luridness n. ดูlure, Syn. violent,terrible,awful
outshine(เอาทฺไชน') v. (ทำให้) วาวกว่า,แวววาวกว่า,สว่างไสวกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,เลิศกว่า., Syn. surpass
sheen(ชีน) adj.,n. (ความ) เปล่งปลั่ง,สว่างไสว,สุกใส,รุ่งโรจน์,สวยงาม, See also: sheenful adj.
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
luminous(adj) เรืองแสง,โชติช่วง,สว่างไสว,เรืองนาม
outshine(vi) เด่นกว่า,แวววาวกว่า,มีแสงมากกว่า,สว่างไสวกว่า
sheen(n) ความสว่างไสว,ความแวววาว,ความเปล่งปลั่ง,ความรุ่งโรจน์
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top