ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เคร่งครัด

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เคร่งครัด-, *ไม่เคร่งครัด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He made a mistake. He didn't follow procedure.เขาพลาดเอง เขาไม่เคร่งครัดกับกฎของเรา Carriers (2009)
Loosey-goosey. Light. Easy.ไม่เคร่งครัด สบายๆ ง่ายๆ ทำทุกอย่างเรียบง่าย นั่นแหละฉัน The Great Unknown (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loosely[ADV] ไม่เคร่งครัด, See also: ไม่เข้มงวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious ###A. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity,laxity,ease

English-Thai: Nontri Dictionary
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top