ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ปกติ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ปกติ-, *ไม่ปกติ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It wouldn't make for sanity, would it? Living with the devil?มันคงจะดูไม่ปกติใช่มั้ยที่ต้องอยู่กับปิศาจ Rebecca (1940)
-Sometimes when you don't feel normal doing a normal thing makes you feel normal.บางครั้งเวลาที่คุณรู้สึกไม่ปกติ การทำเรื่องปกติทำให้คุณรู้สึกปกติ Oh, God! (1977)
His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning.ชีพจรไม่ปกติ ไตไม่ทำงาน Gandhi (1982)
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It is not usually he writes to me.มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติท​​ี่เขาเขียนมาให้ฉัน The Russia House (1990)
T o study Nietzsche psychobiographically may seem naive.การศึกษาเรื่องภาวะจิตไม่ปกติของเนเช่ ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล Basic Instinct (1992)
You're not well.คุณไม่ปกติ Basic Instinct (1992)
There's nothing wrong, but... that's not exactly normal, is it?ไม่แปลก แต่... มันไม่ปกติเท่าไหร่หรอก The Cement Garden (1993)
A walk and a talk that just wasn't normal around here.เดินและพูดคุยว่าเ​​พียงไม่ปกติรอบที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
She hated my mother.เธอเกลียดแม่ผม แต่มันไม่ปกติ Don Juan DeMarco (1994)
Um, they say there's been unusual activity on your account.เขาว่ารายการในบัญชีเธอไม่ปกติ The One with George Stephanopoulos (1994)
- That is the unusual activity.- นั้นแหละ ที่มันไม่ปกติ The One with George Stephanopoulos (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be up[PHRV] ผิดปกติ, See also: ไม่ปกติ
different[ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: ไม่ปกติ, ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, Syn. odd, unusual, uncommon, Ant. conventional, ordinary, usual, standard, typical
out of the ordinary[IDM] ไม่ปกติ, See also: ไม่ธรรมดา
unaccustomed[ADJ] ไม่ปกติ, See also: ไม่คุ้นเคย, Syn. unused, Ant. accustomed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bats(แบทซฺ) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน,จิตไม่ปกติ
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
malfunction(แมลฟังค'เชิน) vi.,n. ทำงานไม่ปกติ
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น

English-Thai: Nontri Dictionary
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top