Search result for

ไม่ค่อยมี

(28 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ค่อยมี-, *ไม่ค่อยมี*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Really? That's not common.หา จริงเปล่าครับ ไม่ค่อยมีคนชอบแบบนั้นนะเนี่ย Scandal Makers (2008)
I landed some commercials and the show's going great.คือว่า ช่วงนี้ฉันมีโฆษณาเยอะแยะเลย แต่ฉันก็ไม่ค่อยมีแผ่นเสียงเหลือเยอะนัก Scandal Makers (2008)
I haven't had as much time with her...- ฉันไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเธอมากนัก.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But I just don't have the time.แต่ว่า เวลาไม่ค่อยมี Superhero Movie (2008)
- Anybody I can talk to?เขาไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกครับ Jumper (2008)
Okay, so he's not known for his sensitivity.โอเค เขาไม่ค่อยมีความคิดน่ะ Made of Honor (2008)
Not feeling the cream cup today.วันนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ครีมคัพน่ะ Made of Honor (2008)
We would call this 'netball', back in Scotland, it's more of a woman's game, so, no I don't have much experience.ที่Scotland เค้าเรียกอีกอย่างนึงอะ กีฬาผู้หญิงซะมากกว่านะ เอ่อ ไม่ ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ Made of Honor (2008)
We need to go where there aren't that many people.เราต้องไปที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คน The Happening (2008)
It would only be on local maps. Dirt roads. Hardly anybody lives out there.มันอยู่แค่ในแผนที่ท้องถิ่น ถนนเป็นดิน ไม่ค่อยมีใครอาศัยอยู่ที่นั่น The Happening (2008)
It's undignified to always lead with the bank book.ดูไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ ถ้าแกจะเอาเงินมากรุยทาง Loyal and True (2008)
Not a lot of yachts where I'm from.ที่ที่ผมอยู่ไม่ค่อยมีจะมีเรือเท่าไหร่ Eagles and Angels (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facile[ADJ] ที่เกี่ยวกับความคิดหรืองานเขียนที่พื้นๆ, See also: ไม่ค่อยมีความคิด, Syn. superficial
rare[ADJ] ซึ่งหายาก, See also: ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย, Syn. few, infrequent, uncommon, Ant. common

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
brummagemn.,adj. สิ่งที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยมีค่าหรือไร้ค่า
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก,ไม่บ่อย,ไม่ค่อยมี,ประเสริฐ, Syn. infrequently,seldom
rarity(แร'ริที) n. สิ่งที่หายาก,ความหายาก,ความไม่ค่อยมี,ความประเสริฐ,ความเบาบาง (ของอากาศหรือแก๊ส) pl. rarities, Syn. scarcity
ttlทีทีแอลย่อมาจาก transistor-to-transistor logic เป็นลักษณะของจอภาพคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง เป็นคำที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก
unfrequented(อันฟรีเควน'ทิด) adj. ไม่บ่อย,ซบเซา,ไม่ค่อยมีคน

English-Thai: Nontri Dictionary
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน

German-Thai: Longdo Dictionary
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: Related: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: Related: rare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top