Search result for

ใส่เข้าไป

(35 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่เข้าไป-, *ใส่เข้าไป*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endotrachealใส่เข้าไปในหลอดคอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you take a little weed... put it in the bowl right here and light it just like a normal bong, OK?แกเอากัญชามา... ใส่เข้าไปตรงนี้ แล้วก็จุดไฟ เหมือนบ้องปกติ เข้าใจนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Right here in the Frost file, which we put together as part of our general preparations.อยู่ตรงแฟ้มฟรอสต์ เราเอาใส่เข้าไปแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมของเรา Frost/Nixon (2008)
I need to stick it in your leg while i operate.ฉันต้องใส่เข้าไปในขาคุณ ขณะที่ฉันผ่าตัด The Good Wound (2009)
An implant removed?เอาที่สอดใส่เข้าไปออกใช่ไหม To the Lighthouse (2009)
I've verified another date, so I need you to check it before I add it to the model. Yeah?อยากให้คุณเช็กดูหน่อย ก่อนจะใส่เข้าไปในแบบจำลอง Episode #3.3 (2009)
The broccoli-cheese casserole?บล๊อคโคลี่ ชีส ใส่เข้าไปตอนไหนล่ะ Hungry Man (2009)
- is it all gonna fit? - [sighs] No.จะใส่เข้าไปหมดหรือ ไม่ล่ะ Hungry Man (2009)
None of it's gonna fit. what was i thinking?มันจะใส่เข้าไปได้ยังไงกัน ฉันคิดอะไรอยู่นี่ Hungry Man (2009)
Ella, she was just zipped into a body bag.เอลล่า,เธอพึ่งจะถูกใส่เข้าไปในถุงนะ Pilot (2009)
In surgery,you almost died of a heart complication because your body is so strung out from all the crap you've been putting in it that it almost shut down completely.ตอนที่ผ่าตัดเธอเกือบตายเพราะว่าภาวะแทรกซ้อนจากหัวใจ เพราะว่าร่างกายเธอแย่มากจากพวกขยะที่เธอใส่เข้าไป จนมันเกือบจะปิดตัวเองซะสมบูรณ์ Invest in Love (2009)
We need to put the explosives inside the wall.เราจะได้นำระเบิดใส่เข้าไปในกำแพงได้ Landing at Point Rain (2009)
I put them there. Don't you remember that?ผมใส่เข้าไปตรงนั้น คุณไม่เคยจำได้เลยรึ? Snakehead (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
include among[PHRV] ใส่เข้าไปด้วย, See also: รวมไว้ด้วย
inset in[PHRV] สอดแทรกเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, Syn. inset into
inset into[PHRV] สอดแทรกเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, Syn. inset in
insinuate into[PHRV] สอดแทรกเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป
instil in[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil into
instil into[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil in, implant in
instill in[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil in
instill into[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil into
introduce into[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: นำเข้าไป
inlet[VT] ใส่เข้าไป, See also: สอด, ใส่, Syn. insert, inlay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
implant(อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง., See also: implanter n., Syn. instill
in-let(อิน'เลท) n. เวิ้ง,ปากทาง,ทางเข้า,ทางแคบ ๆ ระหว่างเกาะ,สิ่งที่ใส่เข้าไป. vt. ใส่เข้าไป,สอด, Syn. entrance)
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion
sandwich(แซน'วิชฺ) n. ขนมปังแซนด์วิช vt. ใส่เข้าไปในขนมปังประกบ,สอดเข้าไประหว่างสองสิ่ง
stomach(สทัม'มัค) n. กระเพาะอาหาร,ท้อง,ช่องท้อง,ความอยากอาหาร,ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความเสียใจ,ความโกรธ vt. ใส่เข้าไปในกระเพาะอาหาร,เก็บไว้ในกระ-เพาะอาหาร,โกรธ,เสียใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
superadd(vt) ใส่เข้าไปอีก,เพิ่มเข้าไปอีก

German-Thai: Longdo Dictionary
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top