ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใฝ่ต่ำ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใฝ่ต่ำ-, *ใฝ่ต่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใฝ่ต่ำ[V] behave badly, See also: be in low taste, Ant. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี, Example: เขาไม่น่าใฝ่ต่ำแบบนี้ ทั้งที่การศึกษาก็ดี, Thai definition: ประพฤติตัวในทางเลวทราม, นิยมไปในทางเลว
ใฝ่ต่ำ[V] behave badly, See also: be in bad taste, Ant. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี, Example: พระธรรมปิฎกได้กล่าวถึงสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันว่า คนในสังคมไทย มีลักษณะ 3 อย่างคือ มองแคบ คิดใกล้และ ใฝ่ต่ำ, Thai definition: ประพฤติตัวในทางเลวทราม, นิยมไปในทางเลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใฝ่ต่ำก. นิยมไปในทางเลว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, it is a little slut, isn't it?ใฝ่ต่ำเสียเหลือเกินนะเธอนี่ Titanic (1997)
Ferris lusts you.Ferris อารมณ์ใฝ่ต่ำคุณ We Bought a Zoo (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top