ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบสัญญา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบสัญญา-, *ใบสัญญา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want a contract ? To be upheld by what court ?ใบสัญญายิวใช้ได้ที่ไหนล่ะ Schindler's List (1993)
I can give it writing that I will find..ฉันจะเขียนใบสัญญาให้ว่า ฉันจะ... Heyy Babyy (2007)
And you have brought back this contract!และเสือกรับใบสัญญานี้มาแทน Heyy Babyy (2007)
A boat-rental agreement. I need them.ก็ใบสัญญาเช่าเรือน่ะ ฉันต้องการมันด้วย Hell or High Water (2008)
But, Paul, that is a clear violation of your lease agreement.แต่ว่าพอล ในใบสัญญาเช่าก็เขียนข้อตกลงไว้ชัดเจนแล้วนะ Excited and Scared (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top