ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ในสงคราม

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ในสงคราม-, *ในสงคราม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน The Great Dictator (1940)
This is the most potent weapon in war!นี่คืออาวุธร้ายแรงที่สุดในสงคราม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Then shall we be fighting him in this war, sir?จากนั้นเราจะต้อง ต่อสู้กับเขาในสงครามครั้งนี้ ครับ? How I Won the War (1967)
I play the piano.และฉันไม่ได้ต่อสู้ในสงคราม ครั้งนี้สำหรับพวกเขา How I Won the War (1967)
There's nobody to be trusted in total war.ในสงครามทั้งหมด ทำได้ดี แม้ว่า How I Won the War (1967)
I know there are others doing jobs in this war that are more glamorous.ฉันรู้ว่ามีคนอื่น ๆ ที่ทำงาน ในสงครามครั้งนี้ที่มีเสน่ห์มาก ขึ้น How I Won the War (1967)
That is the sort of man I am. Never fight battles when you're awake.ไม่เคยต่อสู้ในสงครามเมื่อคุณ ตื่น How I Won the War (1967)
You're a very lucky chap.คุณกำลังต่อสู้ในสงครามที่ อาจจะดี How I Won the War (1967)
Because as a matter of fact there's a war on.เพราะว่าคือเรื่องของความคือจริง มีสงครามกับ จากนั้นพี่ชายในสงคราม Yellow Submarine (1968)
Captain Geline. He thinks he's a pilot, still fighting the war.ผู้กองจีลีนน่ะ เขาคิดว่าเขาเป็นนักบิน ยังคงสู้รบในสงครามอยู่ Airplane! (1980)
I flew in the war years ago.ผมเคยบินในสงครามเมื่อหลายปีมาแล้ว Airplane! (1980)
I was in the war. Medical corps.ผมเคยอยู่ในสงคราม หน่วยแพทย์ Airplane! (1980)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on active duty[IDM] พร้อมรบ (ทางทหาร), See also: ในสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
odysseus(โอดิส'เซียส) n. วีรบุรุษในสงคราม Trojan War (เทพนิยายกรีกโบราณ)
phosgene(ฟอส'จีน) n. ของเหลวหรือแก๊สพิษไร้สีชนิดหนึ่งที่เคยใช้ในสงคราม
spitfire(สพิท'ไฟเออะ) n. บุคคล (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีอารมณ์ร้าย, Spitfire เครื่องบินรบเครื่องยนต์เดียวของอังกฤษที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top