Search result for

ใช้สอย

(31 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้สอย-, *ใช้สอย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใช้สอยก. เอามาทำให้เกิดประโยชน์, จับจ่าย, ให้ช่วยทำงาน เช่น ช่วยหาเด็กมาให้แม่ใช้สอยสักคน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so first we began to take the great landmasses of the world which were commons and shared and we reduced those to private property.เราเริ่มต้นด้วยการเอาที่ดินชุมชน ผืนใหญ่ของโลก ซึ่งเคยเป็นสมบัติส่วนรวมและใช้สอยร่วมกัน The Corporation (2003)
And then we're going to have people who believe look life is a simple utility.ชีวิตเป็นแค่ประโยชน์ใช้สอยอย่างหนึ่ง เป็นมูลค่าในเชิงพาณิชย์ The Corporation (2003)
Yes, I have. And I have given him an angel to do his will.ใช่แล้วล่ะ และผมได้ส่งเทพไปให้ท่านใช้สอยตามเจตนารมณ์ The Da Vinci Code (2006)
that what we take for granted might not be here for our children.สิ่งที่เราใช้สอยอย่างไม่ยั้งคิดอาจไม่มีเหลือ สำหรับลูกหลานของเราอีกต่อไป An Inconvenient Truth (2006)
But they will, if they find her, and if I can do it, so can they.แต่แอนนาทดสอบประโยชน์ใช้สอย จากของขวัญของเธอ V (2009)
An architect must be economical in his use of space, so, well done.พื้นที่ใช้สอยอย่างชาญฉลาด อืม ใช้ได้ๆ Definitions (2009)
When it grows up it'll be multi-use space residential, retail.แต่ถ้ามันโตขึ้น มันจะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย... ...ที่พักอาศัยแบบขายปลีก Burlesque (2010)
It's designed to be consumed, used, spent, lived, felt.มันถูกสร้างมาเพื่อที่จะโดนผลาญ ใช้สอย จับจ่าย ดำรงอยู่ และรู้สึก The Psychology of Letting Go (2010)
The one place where we can work and earn money.ที่ซึ่งพวกเราถูกยอมรับ และหาเงินไว้ใช้สอย Flower Boy Ramyun Shop (2011)
It's a whopping 4,300 square feet of living space.เต็มเหยียด 4300 ตารางฟุตสำหรับพื้นที่ใช้สอย Black Cherry (2012)
There's a lot to love about this place, but if you ask me, this cozy living area is a real dream.มีความรักมากมายในที่แห่งนี้ แต่ถ้าถามฉัน พื้นที่ใช้สอยที่สะดวกสบายนี้ ก็เหมือนฝันที่เป็นจริง The Silver Briefcase (2014)
If I knock out that east wall, it'd make a nice workspace for Laura, huh?จะได้มีพื้นที่ใช้สอยให้ลอร่า Avengers: Age of Ultron (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ply[VT] ใช้, See also: ใช้สอย, ปฏิบัติงาน, ยุ่งกับงาน, Syn. utilize, employ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
applicable(แอพ'พลิคะเบิล) adj. ใช้สอยได้,ปฏิบัติได้,เหมาะสม -applicability n.
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
employ(เอมพลอย') vt. จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้,ใช้สอย,ใช้เวลา. -n. การจ้าง,การว่าจ้าง,การบริการ,อาชีพ., See also: employability n. ดูemploy employable adj. ดูemploy employer n. ดูemploy, Syn. engage
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
employ(vt) ใช้,จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้สอย
serviceable(adj) ใช้สอยได้,ใช้เป็นประโยชน์,ให้ความช่วยเหลือ
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า
work(vi,vt) ทำงาน,ดำเนินงาน,ใช้งาน,ใช้สอย,เดินเครื่อง,ทำด้วยมือ,ควบคุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top