ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โอ้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอ้-, *โอ้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ้(int) oh
โอ้(int) Oh!, Syn. โอ้ว่า, Example: โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกลลิบเหลือจะหยิบมาชมภิรมย์สันต์เหมือนดวงดาว, Thai Definition: คำในคำประพันธ์ ใช้ในความรำพึง พรรณนา วิงวอน หรือปลอบเป็นต้น เช่น โอ้พ่อพลายสายสวาทของน้องเอ๋ย ไม่เคยเลยจะห่างเหเสนหา
โอ้(int) oak!, Syn. เสียงโอ้ก, Example: เขาเดินเข้ามาในบ้านได้ไม่ช้านาน ก็ได้ยินเสียงโอ้กดังลั่นจากในห้องน้ำ, Thai Definition: เสียงอย่างเสียงอาเจียน
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, crow, Syn. อวด, โม้, คุยโว
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, gloat, Syn. อวด, โม้, โว, Example: ผมไม่ได้พูดถึงคนไข้เหล่านี้เพื่อจะโอ้อวดว่าผมเก่ง, Thai Definition: พูดยกตัว, พูดอวดมั่งมี
โอ้เอ้(v) dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai Definition: ไม่รีบร้อน
โอ้เอ้(n) hymn, Syn. สวดโอ้เอ้วิหารราย, Count Unit: บท, ทำนอง, Thai Definition: การสวดกาพย์ลำนำเป็นทำนองอย่างที่นักเรียนสวดตามศาลารายวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันเข้าพรรษา วันกลางพรรษา และวันออกพรรษา
โอ้โลม(v) console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบโยน, เอาใจ, Example: เขาพยายามโอ้โลมเธอให้คลายความโศกเศร้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอ๋อ. คำที่เปล่งออกมาเป็นเสียงเช่นนั้นเพื่อปลอบเด็ก.
โอ๋ก. ตามใจ, เอาอกเอาใจ.
โอ่ ๑น. ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง คล้ายเรือสำปั้น แต่มีขนาดเล็กและเพรียวกว่า ล่มง่าย ผู้ชำนาญจึงจะพายได้.
โอ้อ. คำในคำประพันธ์ ใช้ในความรำพึง พรรณนา วิงวอน หรือปลอบ เป็นต้น เช่น โอ้พ่อพลายสายสวาทของน้องเอ๋ย ไม่เคยเลยจะห่างเหเสนหา (ขุนช้างขุนแผน), โอ้ว่า ก็ใช้ เช่น โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงชํ้าจิต (อิเหนา).
โอ้น. ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า โอ้ เช่น โอ้ปี่ โอ้ร่าย โอ้โลม.
โอ่ ๒ก. อวด, ชอบแต่งตัวอวด.
โอ้ว. เสียงดัง, เปิดเผย, (ใช้แก่กริยาคุย).
โอ่ ๓ว. กลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นอาหารที่ใกล้จะบูด.
โอ้ก. อาเจียน.
โอ้ว. เสียงอย่างเสียงอาเจียน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh.โอ้ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Oh!โอ้ ! An American Tail (1986)
- OW!- โอ้ว! Akira (1988)
Oh.โอ้ Of Mice and Men (1992)
Ow!โอ้ว ! Visitor Q (2001)
Ooh.โอ้ว.. The Dreamers (2003)
Oh.โอ้ Walk the Line (2005)
Oh.โอ้ White Noise (2005)
Oh!โอ้ Art of Fighting (2006)
Oh!โอ้ Yeolliji (2006)
Oh.โอ้ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Ooh!โอ้! Art Isn't Easy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ่[ō] (n) EN: small boat ; light boat  FR: petite barque [ f ] ; embarcation légère [ f ]
โอ่[ō] (v) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off  FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
โอ้[ō] (excl) EN: oh !  FR: oh ! ; hé bien !
โอ๊ก[ōk] (n) EN: oak  FR: chêne [ m ]
โอ่ง[ōng] (n) EN: large water jar ; big water jar ; earthen jar  FR: grande jarre [ f ]
โอ่งน้ำ[ōng nām] (n) EN: water jar  FR: jarre [ f ]
โอ๊ย[ōi] (interj) EN: oh ! ; ouch! ; ow!  FR: aïe !
โอ้อวด[ō-ūat] (v) EN: boast ; brag ; crow ; gloat  FR: se vanter ; être prétentieux
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
โอ้โฮ[ōhō] (excl) FR: bigre ! ; ça alors !

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, See also: bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial, Syn. pretentious
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast about(phrv) คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about
boast of(phrv) คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about
brag about(phrv) คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about
brag of(phrv) คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about
flash(adj) โอ้อวด, Syn. showy, ostentatious
flaunt(vt) โอ้อวด, See also: โม้, คุยโต, Syn. show off, brandish, vaunt, Ant. hide, conceal
grandiloquent(adj) โอ้อวด, See also: ขี้คุย, ขี้โม้, Syn. pompous, boastful
grandiloquently(adv) โอ้อวด, See also: ขี้คุย
shoot a line(idm) คุยโว, See also: โอ้อวด, พูดเกินจริง
keep at(phrv) โอ้เอ้อยู่ที่, See also: มัวชักช้าอยู่ที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
ballyhoo(แบล'ลีฮู) { ballyhooed, ballyhooing, ballyhoos } n., v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก, การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
blandish(แบลน'ดิช) { blandished, blandishing, blandishes } vt. ประจบ, เอาใจ, ป้อยอ, ยกยอ, โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
blazon(เบล'เซิน) { blazoned, blazoning, blazons } n. ตรา, เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย, ทำตรา, แสดง, ประกาศ, เผยแพร่, โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ, โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ, โอ้โห!
crikey(ไคร'คี) interj. โอ้โฮ้!
dear(เดียร์) adj. ที่รัก, เป็นที่รัก, น่ารัก, แพง, ทุกข์ใจ, ขุ่นใจ, เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก, บุคคลที่ดี, คนรัก -adv. เป็นที่รัก, มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ, ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
display(ดิสเพล') vt. แสดง, เปิดเผย, โอ้อวด, แผ่ออก, เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง, การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด, นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ printer, พล็อตเตอร์ plotter ฯ
egad(อิแกด') interj. โอ้โฮ! พระเจ้าช่วย!

English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม, ดัง, โอ่อ่า, โอ้อวด
boast(n) การคุยโว, การโม้, การโอ้อวด
boast(vi, vt) คุยโว, โม้, โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว, ชอบโม้, ชอบโอ้อวด
cajole(vt) โอ้โลม, ยกยอ, หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม, การยกยอ, การลวง
caress(vt) จูบ, ประเล้าประโลม, กอดรัด, โอ้โลม
exaggerate(vi) พูดเกินจริง, พูดโอ้อวด, พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง, ขยายเกินปกติ, โอ้อวด
exaggeration(n) การคุยโว, การพูดเกินจริง, การพูดโอ้อวด

German-Thai: Longdo Dictionary
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด, See also: angeberisch

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top