ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โอโซน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอโซน-, *โอโซน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอโซน[N] ozone, Example: ก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารซีเอฟซีเป็นตัวทำลายโอโซนของโลกมากที่สุด, Thai definition: อากาศบริสุทธิ์มีมากบริเวณทะเล, Notes: (อังกฤษ)
โอโซน[N] ozone, Syn. แก๊สโอโซน, Example: ถ้าได้รับโอโซนในปริมาณมากจะทำให้ระบบหายใจผิดปกติ, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง มีสีน้ำเงิน กลิ่นฉุน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอโซนน. แก๊สชนิดหนึ่ง สีนํ้าเงิน กลิ่นฉุน เป็นอัญรูปของธาตุออกซิเจน มีสูตร O3 ใช้ประโยชน์ฆ่าเชื้อโรคในนํ้าเพื่อใช้เป็นนํ้าดื่ม ใช้ฟอกจางสีของสารอินทรีย์บางอย่างเช่นเส้นใยที่ใช้ทอผ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ozoneโอโซน [TU Subject Heading]
Ozone sondeโอโซนซอนด์ หรือเครื่องวัดโอโซน [อุตุนิยมวิทยา]
Ozone spectrophotometerโอโซนสเปคโทรโฟทอ มิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
ozoneโอโซน, ออกซิเจนรูปหนึ่ง ในแต่ละโมเลกุลจะมี 3 อะตอม เป็นแก๊สไม่มีสี มีความว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา จุดเดือด -112.4°C  จุดหลอมเหลว  - 249.7°C  มีกลิ่นเฉพาะตัว ใช้เป็นตัวเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'. Night of the Living Dead (1990)
Murderer. A murderer?ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น I Heart Huckabees (2004)
We have even solved a global environmental crisis before, the hole in the stratospheric ozone layer.เราเคยแม้กระทั่งแก้ไขวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกมาแล้ว รอยโหว่ของชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ An Inconvenient Truth (2006)
I created a hole in the ozone over Avignon.ผมทำให้โอโซนเป็นรูรั่ว เหนืออวินยอง Ratatouille (2007)
100 microtesla wave of radiation that will destroy our ozone layer.จะแพร่รังสีออกมาถึง 100 microtesla นั้น จะทำลาย โอโซนของเราทั้งหมด Knowing (2009)
You've gotten really tan. That's because at the North Pole, there's a hole in the ozone.นั่นก็เพราะที่ขั้วโลกเหนือ มันแหล่งโอโซน A Very Glee Christmas (2010)
Especially if you're from a rural area and the ozone layer's already thin-โดยเฉพาะถ้านายมาจากเขตชนบท - และชั้นโอโซนเบาบางอยู่แล้วล่ะก็ Bullet Points (2011)
Ozone.ก๊าซโอโซน Somebody That I Used to Know (2012)
And now with ozone depletion, and carbon monoxide, polluted waters well, we've practically terraformed it for them.แล้วตอนนี้ชั้นโอโซนเริ่มหมดไป ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ มลพิษในน้ำ มนุษย์เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพวกมัน Pacific Rim (2013)
And the methane also destroyed the ozone layer in the stratosphere.ชั้นโอโซนในบรรยากาศ ครีมกันแดดธรรมชาติ ที่ช่วยปกป้องชีวิต The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
A billion years ago, there wasn't enough oxygen in our atmosphere to form an ozone layer, and without it, ultraviolet radiation prevented life from colonizing the land.ในบรรยากาศของเรา ในรูปแบบชั้นโอโซน, และไม่ว่ารังสีอัลตราไวโอเลต ป้องกันชีวิตจากอาณานิคมที่ดิน Unafraid of the Dark (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอโซน[n.] (ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ozone(โอ'โซน,โอโซน') n. โอโซน

English-Thai: Nontri Dictionary
ozone(n) ก๊าซโอโซน,อากาศบริสุทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top