ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โล่งแจ้ง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โล่งแจ้ง-, *โล่งแจ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล่งแจ้ง[ADJ] clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai definition: ไม่มีหลังคาคุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The house is wide open.บ้านเปิดโล่งแจ้ง The Bodyguard (1992)
The house is wide open.บ้านเปิดโล่งแจ้ง The Bodyguard (1992)
We'll stay out here in the open where they can't get to us.เราอยู่ในที่โล่งแจ้งแบบนี้ พวกมันจะเล่นงานเราไม่ได้ Allen (2005)
A station-wide evacuation is in progress.ขอให้ผู้โดยสารย้ายไปที่โล่งแจ้ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
The best place to hide, Mr. Reese, as you well know, is in plain sight.ที่ซ่อนที่ดี่ที่สุด คุณรีส คุณก็รู้ดี ว่าคือที่โล่งแจ้ง Ghosts (2011)
Hiding in plain sight.ซ่อนตัวอยู่ในที่โล่งแจ้ง Muse of Fire (2012)
and the prophet Mohammad in the open air.และผู้ถ่ายทอดโมฮามัดในที่โล่งแจ้ง Escape Plan (2013)
I mean, the Plaza's one of the most wide-open public places in all of Albuquerque.ผมหมายถึง พลาซ่าเป็นหนึ่งในสถานที่สาธารณะ ที่โล่งแจ้งมากที่สุดจากทุกที่ในอัลบูเคอร์กี Rabid Dog (2013)
Why... is he coming out into the light?ทำไม... เขาถึงออกมาสู่ที่โล่งแจ้งล่ะ Trou Normand (2013)
We can't do it here. We're out in the open.เราไม่สามารถคุยกันที่นี่ได้ เราอยู่ข้างนอก ที่โล่งแจ้ง Manhattan (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top